Rekonstrukce areálu Lesů hl. m. Prahy

Stavba:Rekonstrukce areálu Lesů hl. m. Prahy
Místo:Práčská 1885, Praha 10 - Záběhlice
Investor:Lesy hl. m . Prahy
Projektant:KIP spol. s r.o. – inž. a proj. činnost
Zahájení výstavby:2004/06
Realizace:2005/12
Divize:Divize 1 | Ing. Pavel Exner - tel. 225 377 131
Rekonstrukce areálu Lesů hl. m. Prahy Rekonstrukce areálu Lesů hl. m. Prahy Rekonstrukce areálu Lesů hl. m. Prahy Rekonstrukce areálu Lesů hl. m. Prahy
 

Charakteristika

Rekonstrukce objektů B, C, D sloužících jako kancelářské prostory, dále objektů garáží,  skladů (obj. K, H, J) a rekonstrukce objektu bývalého mlýna. Vzhledem k tomu, že stavební práce probíhaly za provozu, byly tyto práce prováděny ve 3 etapách a tak, aby bylo umožněno uživateli plynule přecházet do ukončených a zkolaudovaných prostor. Vlastní rekonstrukce spočívala v kompletní obnově celého domovního pláště tzn. s provedením nových krovů event. s doplněním a výměnou nevyhovujících částí krovů, novou taškovou krytinou z bobrovek, provedení klempířských konstrukcí v úrovni střechy a fasádních prvků. Do fasády byly osazeny truhlářské konstrukce oken a dveří v členění podle stávajících prvků, obdobně oprava vnějších omítek byla svou barevností přizpůsobena původním odstínům. Vnitřní prostory objektů byly přestropeny novými železobetonovými konstrukcemi v části B a C dále ocelovou konstrukcí stropů v garáži (část K). Po vybourání příček v jednotlivých objektech byly za účelem provedení nových kancelářských prostor zhotoveny nové příčky převážně z příček Ytong nebo sádrokartonu. Veškeré kancelářské prostory byly vybaveny novými rozvody a zařízeními elektroinstalace, zdravotní techniky, vzduchotechniky a novým rozvodem plynu pro novou centrální kotelnu. Společným úsilím pracovníků zhotovitele i uživatele na dokončení venkovních úprav byl vytvořen malebný kout v Záběhlicích na březích Botiče.