Zásady zpracování osobních údajů společností KONSIT a.s.

Chráníme Vaše osobní údaje

Ve společnosti KONSIT a.s., se sídlem Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 18630197, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 752 (dále jen „KONSIT“) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá.
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), které nabývá účinnosti ke dni 25. května 2018.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje v KONSIT zpracováváme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak provést opravu osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů můžeme za určitých okolností měnit a aktualizovat. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tento dokument sledovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jeho obsahu.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo část vysvětlíme. Můžete se na nás kdykoliv obrátit písemně na adrese Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6, e-mailem na adrese gdpr@konsit.cz či telefonicky na +420 225 377111.

Kompletní znění dokumentu Zásady zpracování osobních údajů společností KONSIT a.s.
[ 364.71 kB, PDF ]

Žádost subjektu údajů
[ 343.27 kB, DOTX ]