Jsme česká nezávislá úspěšná stavební společnost, která má díky dlouhodobým zkušenostem a férovému jednání pozici důvěryhodného partnera, na kterého je spoleh. Dlouhodobě naši činnost charakterizuje kvalita prováděných prací, hledání pro klienta vhodných technologických, materiálových a ekonomických řešení, férové nekonfliktní jednání a přijetí plné odpovědnosti za provedenou práci.

Vytváříme trvalé vztahy, které našim partnerům umožňují překonávat nástrahy stavebního trhu:

  • Přinášíme stisk pevné ruky potvrzený slovem, které platí
  • Ke stavařině se stavíme čelem a poctivě každý den

Nejen svým klientům, ale také svým kolegům nabízíme zkušenost, poctivost, spolehlivost, možnost růstu a jistotu:

  • Pokud jde něco proti našim hodnotám, stojíme si pevně za svým
  • Chceme, aby naši kolegové rostli s námi

Historie společnosti

1929

Jsme hrdým přímým pokračovatelem světoznámé Konstruktivy, která byla založena v roce 1929 jako součást Škodových závodů. Původní úzké zaměření Konstruktivy na silniční stavby se brzy rozšířilo na stavby pozemní, mostní i železniční, a to s působností i v zahraničí.

1991

V roce 1991 vznikl z odštěpného závodu 3 samostatný právní subjekt s názvem KONSIT patřící do holdingové společnosti Konstruktiva, a.s., celým jménem tehdy Konstruktiva group KONSIT a.s. Pro naši Společnost je proto rok 1991 významným milníkem.

2013

V roce 2013 jsme se přejmenovali na aktuální KONSIT a.s.

2021

V červnu roku 2021 jsme si k 30. narozeninám nadělili novou firemní vizuální identitu spolu s logem a sloganem „Stavíme pro Vás již od roku 1929“. Podtextem této změny je mimo jiné též snaha důrazněji se vepsat do povědomí veřejnosti a hrdě se přihlásit k této kvalitní, léty prověřené značce. A jak již bylo řečeno dříve, jsme přímým pokračovatelem světoznámé Konstruktivy, doplnili jsme logo sloganem "Stavíme pro Vás již od roku 1929"!

Současnost

V České republice patříme mezi přední stavební firmy s dlouholetou tradicí. Zabýváme se realizační činností v oblasti provádění bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb, včetně liniových podzemních staveb a speciálních technologií. Provádíme jak novostavby, tak i rekonstrukce, a to včetně obnovy památkově chráněných objektů. A co je hlavní, tato práce nás baví.

Posouvání se ve znalostech a kvalifikaci, rozšiřování portfolia nabízených služeb a zkušený, vstřícný tým, na který je možné se plně spolehnout. To je strategie, kterou využíváme k tomu, abychom udrželi krok nejen s konkurencí, ale zejména s neustále rostoucími nároky našich dlouhodobých i nových klientů.

Compliance

Etický kodex

Vynakládáme veškeré úsilí k potírání jakéhokoliv protiprávního či neetického chování. Hlásíme se ke společenskému zájmu na prevenci a odhalování trestné činnosti a na odvrácení následků takového...číst více

Vynakládáme veškeré úsilí k potírání jakéhokoliv protiprávního či neetického chování. Hlásíme se ke společenskému zájmu na prevenci a odhalování trestné činnosti a na odvrácení následků takového jednání..Etický kodex [PDF]
číst méně

Etická linka

Za účelem minimalizace obavy zaměstnanců a spolupracovníků z následků oznamování podezření na jednání v rozporu s právními či vnitřními předpisy jsme zřídili tzv. Etickou linku.Etická linka

GDPR

Dbáme na ochranu informací a osobních údajů. Při jejich sběru, využití, uchování a vymazání postupujeme podle platných předpisů. (EK)GDPR [PDF]

Protikorupce a dary

Protikorupční program si klade za cíl poskytnout návod k vytváření a posilování protikorupčního prostředí a popsat základní nástroje a mechanismy nastavené za účelem odhalování takového chování včetně...číst více

Protikorupční program si klade za cíl poskytnout návod k vytváření a posilování protikorupčního prostředí a popsat základní nástroje a mechanismy nastavené za účelem odhalování takového chování včetně stanovení a přijímání nápravných opatření.
Protikorupční program
Zásady přijímání a poskytování darů
číst méně

 

Udržitelný rozvoj

Politika ISŘ

Vedení společnosti deklaruje v Politice ISŘ svůj závazek vůči KONSIT a.s. i společnosti obecně. Tímto svým závazkem zároveň vymezuje rámec strategie a cílů naší společnosti.[PDF]

BOZP

Naši lidé jsou pro nás důležití. Zejména proto, a nejen z důvodu požadavku na dodržení právních předpisů či vyhovění požadavků klientů, jsme proto zavedli a certifikovali Systém řízení bezpečnosti a...číst více

Naši lidé jsou pro nás důležití. Zejména proto, a nejen z důvodu požadavku na dodržení právních předpisů či vyhovění požadavků klientů, jsme proto zavedli a certifikovali Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001.Zobrazit certifikát
číst méně

Životní prostředí

Uvědomujeme si, že životní prostředí je to, co na jednu stranu ovlivňuje všechny z nás, a na stranu druhou je tím, co ovlivňujeme my a naše činnost. Stav životního prostředí se promítá do zdraví nás všech a...číst více

Uvědomujeme si, že životní prostředí je to, co na jednu stranu ovlivňuje všechny z nás, a na stranu druhou je tím, co ovlivňujeme my a naše činnost. Stav životního prostředí se promítá do zdraví nás všech a kvality života obecně. Děláme proto vše, abychom nejen minimalizovali dopady naší činnosti, ale také abychom životní prostředí aktivně chránili, což stvrzuje i certifikace naší Společnosti podle normy ČSN EN ISO 14001.Zobrazit certifikát
číst méně

Kvalita

Práci, kterou děláme, děláme s odbornou péčí, s nasazením a hlavně kvalitně. Systém řízení a kontroly kvality máme certifikován podle normy ČSN EN ISO 9001.Zobrazit certifikát

NBÚ

Společnost s ohledem na nutnost ochrany utajovaných skutečností a dalších informací při nabídkových řízeních i dodávkách stavebních prací pro resort Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a jiných státních i...číst více

Společnost s ohledem na nutnost ochrany utajovaných skutečností a dalších informací při nabídkových řízeních i dodávkách stavebních prací pro resort Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a jiných státních i dalších organizací vytvořila bezpečnostní systém, který zajišťuje maximální bezpečnost utajovaných skutečností a informací. Důraz je kladen na kvalifikaci a znalosti pracovníků, kteří jsou držiteli osvědčení a na prevenci. Po ukončení prověrky od NBÚ obdržela společnost v roce 2002 potvrzení podle zákona č.148/1998 Sb. a v roce 2006 dle zákona č. 412/2005 Sb. do a včetně stupně utajení "DŮVĚRNÉ“, na jehož základě mohou být společnosti poskytovány utajované skutečnosti a které opravňuje společnost k seznamování se a vzniku utajovaných skutečností. Certifikátem informačního systému vydaným NBÚ společnosti, od roku 2002 a znovu obnoveným v roce 2015 a 2024, prokazujeme spolehlivost při ochraně elektronických dat.Zobrazit certifikát
číst méně

Bezpečnost informací

Dbáme na ochranu informací a osobních údajů. Při jejich sběru, využití, uchování a vymazání postupujeme podle platných předpisů. Abychom se ujistili o správnosti nastavených procesů, rozhodli jsme se...číst více

Dbáme na ochranu informací a osobních údajů. Při jejich sběru, využití, uchování a vymazání postupujeme podle platných předpisů. Abychom se ujistili o správnosti nastavených procesů, rozhodli jsme se certifikovat naši společnost podle normy ČSN EN ISO/IEC 27001.Zobrazit certifikát
číst méně

Organizace společnosti

Transparentní struktura naší společnosti určuje kompetence a hierarchii jednotlivých divizí. Ty v užších pracovních týmech samostatně spravují jednotlivé zakázky se současnou podporou a supervizí vedení.Organizační schema [PDF]

 

Spolupráce

Koordinuj.cz

Koordinuj.cz

Jsme součástí informačně-vzdělávacího projektu Koordinuj.cz, který názornou formu představuje jednotlivé stavební postupy v rámci celého procesu stavby.www.koordinuj.cz

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Jsme členy Svazu podnikatelů ve stavebnictví a máme svého zástupce i v expertní skupině pro BIM. Díky tomu se můžeme podílet na spoluvytváření koncepčních dokumentů v této oblasti a optimálního prostředí...číst více

Jsme členy Svazu podnikatelů ve stavebnictví a máme svého zástupce i v expertní skupině pro BIM. Díky tomu se můžeme podílet na spoluvytváření koncepčních dokumentů v této oblasti a optimálního prostředí pro zavádění BIM ve stavebních firmách.www.sps.cz
číst méně

Asociace energetických specialistů

Asociace energetických specialistů

Energetika, energetická úspora, udržitelnost… to jsou pojmy, které v současné době slyšíme denně. Abychom mohli poskytovat investorům fundované poradenství a ideální technická a technologická řešení, máme...číst více

Energetika, energetická úspora, udržitelnost… to jsou pojmy, které v současné době slyšíme denně. Abychom mohli poskytovat investorům fundované poradenství a ideální technická a technologická řešení, máme svého zástupce v Asociaci energetických specialistů.www.asociacees.cz
číst méně

Klub rozpočtářů

Klub rozpočtářů

Máme svého zástupce v Klubu rozpočtářů. Díky tomu jsme informováni o nejnovějších nástrojích a současně můžeme svou zkušenost z praxe promítat do tvorby položek a kalkulace jednotkových cen.www.klubrozpoctaru.cz

TATRAN STŘEŠOVICE

TATRAN STŘEŠOVICE

Nejen stavařinou živ je člověk. Pracujeme na rozvoji vztahů s místními komunitami, a proto jsme se rádi stali oficiálním partnerem florbalového klubu Tatran Střešovice. Podílíme se nejen na rozvoji sportovní...číst více

Nejen stavařinou živ je člověk. Pracujeme na rozvoji vztahů s místními komunitami, a proto jsme se rádi stali oficiálním partnerem florbalového klubu Tatran Střešovice. Podílíme se nejen na rozvoji sportovní činnosti klubu, ale zapojujeme se i do řady dalších CSR aktivit především na Praze 6.www.tatranflorbal.cz
číst méně