UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu

Stavba:UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu
Místo:Pátkova 5 - Praha 8, Libeň
Investor:Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
Projektant:KUBA & PILAŘ architekti s.r.o. / hlavní inženýr projektu AED project, a.s.
Zahájení výstavby:2017/07
Realizace:2020/01
Divize:Divize 5 | Ing. Pavel Polcar - tel. 225 377 161
UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu
 

Fotografie z výstavby

UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu
 

Charakteristika

Přestavbou objektu bývalé menzy kolejí 17. Listopadu Univerzity Karlovy vznikne nová budova Fakulty humanitních studií. Okolo nově vytvořené centrální dvorany budou ve třech podlažích umístěny posluchárny, učebny, odborné pracovny, knihovna a související provozy (služby). Přestavovaný objekt bude v 1. podzemním podlaží propojen s ostatními částmi stavby, to je s objekty kolejí a přesunuté menzy. Potřebná nová parkovací stání budou umístěna ve 2. podzemním podlaží a v průjezdu v 1. podzemním podlaží a na severní části pojízdné střechy nad 1. podzemním podlažím.

Původní nosná konstrukce stavby v modulu 7,2 m x 7,2 m je východiskem konstrukčního a dispozičního řešení a je převážně zachována. K demolici je navrženo celé 3.NP (střešní nástavba s technologií VZT) a prostor budoucí dvorany ve středu dispozice. Kompletně budou odstraněny veškeré vnitřní příčky a vestavby, opláštění stavby a rozvody technických sítí. Nově navržené dělící příčky budou lehké a tedy flexibilní, vertikální komunikační jádra monolitická. Dvojitá fasáda bude tvořena vnitřní standardní sloupko-příčkovou fasádou s izolačním sklem a vnější jednoduchou strukturální fasádou. V celém objektu budou vyměněny konstrukce podlah (včetně zvodněného násypu v 2.PP a hydroizolace v části 1.PP) a střešního pláště (včetně celé podnože spojující objekty A, B, C). Jednotlivé konstrukce a souvrství budou navrženy v souladu s požadavky obecných technických požadavků na výstavbu a příslušných norem.

/* referenční fotografie - FOTO Wenig */