UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu

Přestavbou objektu bývalé Menzy kolejí 17. listopadu Univerzity Karlovy vznikla nová budova Fakulty humanitních studií.

Okolo nově vytvořené centrální dvorany jsou ve třech podlažích umístěny posluchárny, učebny, odborné pracovny, knihovna a související provozy (služby). Přestavovaný objekt je v 1. podzemním podlaží propojen s ostatními částmi stavby, to jest s objekty kolejí a přesunuté menzy. Potřebná nová parkovací stání budou umístěna ve 2. podzemním podlaží a v průjezdu v 1. podzemním podlaží a na severní části pojízdné střechy nad 1. podzemním podlažím.

Původní nosná konstrukce stavby v modulu 7,2 m x 7,2 m byla východiskem konstrukčního a dispozičního řešení a byla převážně zachována.

Celé 3.NP se střešní nástavbou a technologií VZT prošlo demolicí pro vytvoření prostoru budoucí dvorany ve středu dispozice. Kompletně byly odstraněny veškeré vnitřní příčky a vestavby, opláštění stavby a rozvody technických sítí. Nově navržené dělící příčky byly provedeny jako lehké a tedy flexibilní, vertikální komunikační jádra monolitická. Dvojitou fasádu tvoří vnitřní standardní sloupko-příčkovou fasáda s izolačním sklem a vnější jednoduchá strukturální fasádou.

V celém objektu byly vyměněny konstrukce podlah (včetně zvodněného násypu v 2.PP a hydroizolace v části 1.PP) a střešního pláště (včetně celé podnože spojující objekty A, B, C). Jednotlivé konstrukce a souvrství byly navrženy v souladu s požadavky obecných technických požadavků na výstavbu a příslušných norem.

UK - FHS, Rekonstrukce Menzy 17.listopadu

Přestavbou objektu bývalé Menzy kolejí 17. listopadu Univerzity Karlovy vznikla nová budova Fakulty humanitních studií.

Okolo nově vytvořené centrální dvorany jsou ve třech podlažích umístěny posluchárny, učebny, odborné pracovny, knihovna a související provozy (služby). Přestavovaný objekt je v 1. podzemním podlaží propojen s ostatními částmi stavby, to jest s objekty kolejí a přesunuté menzy. Potřebná nová parkovací stání budou umístěna ve 2. podzemním podlaží a v průjezdu v 1. podzemním podlaží a na severní části pojízdné střechy nad 1. podzemním podlažím.

Původní nosná konstrukce stavby v modulu 7,2 m x 7,2 m byla východiskem konstrukčního a dispozičního řešení a byla převážně zachována.

Celé 3.NP se střešní nástavbou a technologií VZT prošlo demolicí pro vytvoření prostoru budoucí dvorany ve středu dispozice. Kompletně byly odstraněny veškeré vnitřní příčky a vestavby, opláštění stavby a rozvody technických sítí. Nově navržené dělící příčky byly provedeny jako lehké a tedy flexibilní, vertikální komunikační jádra monolitická. Dvojitou fasádu tvoří vnitřní standardní sloupko-příčkovou fasáda s izolačním sklem a vnější jednoduchá strukturální fasádou.

V celém objektu byly vyměněny konstrukce podlah (včetně zvodněného násypu v 2.PP a hydroizolace v části 1.PP) a střešního pláště (včetně celé podnože spojující objekty A, B, C). Jednotlivé konstrukce a souvrství byly navrženy v souladu s požadavky obecných technických požadavků na výstavbu a příslušných norem.

Související

Související