Zvláštní cena za obnovu památkově chráněného objektu

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - kostel sv. Václava

Velikou úctu a obdiv k dlouholeté houževnaté práci vyjádřila porota P. proboštu Liboru Balvínovi, který se se svojí charakteristickou organizační energií věnuje péči o jedno z nejvýznamějších poutních míst v Čechách - poutnímu areálu ve Staré Boleslavi, včetně letos přihlášené rekonstrukce kostela sv. Václava.

Obnova ambitu, interiérů i exteriéru kostela, jež je zároveň fundamentálním symbolem české státnosti, byla vedena snahou o citlivé zachování všech jeho stavebních etap bez jejich jakéhokoliv hierarchického třídění v jejich aktuální dochované podobě, což porota vysoce hodnotila. Porota ocenila také čisté stavebně technické a řešení a kvalitní způsob restaurátorských i dalších stavebních prací.

Související

Zvláštní cena za obnovu památkově chráněného objektu

Zvláštní cena za obnovu památkově chráněného objektu

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - kostel sv. Václava

Velikou úctu a obdiv k dlouholeté houževnaté práci vyjádřila porota P. proboštu Liboru Balvínovi, který se se svojí charakteristickou organizační energií věnuje péči o jedno z nejvýznamějších poutních míst v Čechách - poutnímu areálu ve Staré Boleslavi, včetně letos přihlášené rekonstrukce kostela sv. Václava.

Obnova ambitu, interiérů i exteriéru kostela, jež je zároveň fundamentálním symbolem české státnosti, byla vedena snahou o citlivé zachování všech jeho stavebních etap bez jejich jakéhokoliv hierarchického třídění v jejich aktuální dochované podobě, což porota vysoce hodnotila. Porota ocenila také čisté stavebně technické a řešení a kvalitní způsob restaurátorských i dalších stavebních prací.

Související