Aktualizovali jsme Etický kodex

12. 2. 2024

Ve vazbě na strukturu dokumentu, výsledky auditů, stakeholder dialogu a doporučení z nezávislého ratingu ESG jsme aktualizovali Etický kodex.

Nejvýraznější změnu zaznamenal odstavec o úspěších společnosti, ve kterém jsme akcentovali stavby z let 2022 a 2023. Dále, jelikož někteří poddodavatelé měli problém zavázat se k dodržování kodexu při uvedení certifikace dle norem ISO, jsme toto ustanovení „změkčili“ tak, že z něj jasně vyplývá náš požadavek na dodržování námi nastavených standardů, a nikoliv na to, aby se poddodavatelé sami certifikovali. Doplněny jsou též odkazy na nově drženou certifikaci systému řízení bezpečnosti informací a záměr získat certifikaci protikorupčního systému řízení. Zapomenout jsme nemohli ani na zmínění Protikorupčního programu, který jsme přijali koncem loňského roku, či vymezení se proti lobbování v rozporu s podmínkami a pravidly definovanými právním rámcem České republiky. Aktuální znění naleznete jako vždy na intranetu společnosti a v případě Etického kodexu i na našem webu.

Etický kodex

Aktualizovali jsme Etický kodex

Aktualizovali jsme Etický kodex

12. 2. 2024

Ve vazbě na strukturu dokumentu, výsledky auditů, stakeholder dialogu a doporučení z nezávislého ratingu ESG jsme aktualizovali Etický kodex.

Nejvýraznější změnu zaznamenal odstavec o úspěších společnosti, ve kterém jsme akcentovali stavby z let 2022 a 2023. Dále, jelikož někteří poddodavatelé měli problém zavázat se k dodržování kodexu při uvedení certifikace dle norem ISO, jsme toto ustanovení „změkčili“ tak, že z něj jasně vyplývá náš požadavek na dodržování námi nastavených standardů, a nikoliv na to, aby se poddodavatelé sami certifikovali. Doplněny jsou též odkazy na nově drženou certifikaci systému řízení bezpečnosti informací a záměr získat certifikaci protikorupčního systému řízení. Zapomenout jsme nemohli ani na zmínění Protikorupčního programu, který jsme přijali koncem loňského roku, či vymezení se proti lobbování v rozporu s podmínkami a pravidly definovanými právním rámcem České republiky. Aktuální znění naleznete jako vždy na intranetu společnosti a v případě Etického kodexu i na našem webu.

Etický kodex