Dokončili jsme kostel sv. Václava s hrobkou Metternichů

10. 7. 2023

Divize 5 úspěšně dokončila původně barokní kostel sv. Václava s hrobkou Metternichů v Plasích.

Cílem obnovy kostela byla celková rekonstrukce fasád, které byly především ve spodních partiích poškozeny vlhkostí. Původní žluto okrový nátěr byl na exponovaných místech smytý, místy se objevovalo biotické napadení. Účelem rekonstrukce hrobky Metternichů tak bylo zabránit další degradaci omítek a líce zdiva v interiéru se zachováním fragmentů původních konstrukcí tak, aby mohl kostel sloužit svým současným účelům.
Rekonstrukce interiéru zahrnovala novou skladbu podlah s provětrávacím systémem, odborné restaurátorské opravy povrchů, výplní otvorů a prvků mobiliáře včetně rakví. Opravena byla hrobka spolu se sloupovou kaplí a obnovy se dočkaly i boxy na rakve.
Spolu s budovou kostela prošlo úpravami i jeho okolí s kamennou dlažbou.

Související

Dokončili jsme kostel sv. Václava s hrobkou Metternichů

Dokončili jsme kostel sv. Václava s hrobkou Metternichů

10. 7. 2023

Divize 5 úspěšně dokončila původně barokní kostel sv. Václava s hrobkou Metternichů v Plasích.

Cílem obnovy kostela byla celková rekonstrukce fasád, které byly především ve spodních partiích poškozeny vlhkostí. Původní žluto okrový nátěr byl na exponovaných místech smytý, místy se objevovalo biotické napadení. Účelem rekonstrukce hrobky Metternichů tak bylo zabránit další degradaci omítek a líce zdiva v interiéru se zachováním fragmentů původních konstrukcí tak, aby mohl kostel sloužit svým současným účelům.
Rekonstrukce interiéru zahrnovala novou skladbu podlah s provětrávacím systémem, odborné restaurátorské opravy povrchů, výplní otvorů a prvků mobiliáře včetně rakví. Opravena byla hrobka spolu se sloupovou kaplí a obnovy se dočkaly i boxy na rakve.
Spolu s budovou kostela prošlo úpravami i jeho okolí s kamennou dlažbou.

Související