Jsme členy v klubu rozpočtářů

2. 4. 2022

V minulém měsíci se Radek Hosnedl stal členem Klubu rozpočtářů.

Hlavní výhodu členství v Klubu rozpočtářů spatřujeme v tom, že bude uprostřed dění v této oblasti. Jako člen totiž získal možnost testovat nové produkty pro rozpočtáře a hlavně se k nim vyjadřovat a připomínkovat je. Bude tak mít možnost zasahovat mimo jiné i do tvorby položek a kalkulace jednotkových cen, které by díky zásahům lidí z praxe mohly nabývat reálnějších rozměrů.

Jsme členy v klubu rozpočtářů

Jsme členy v klubu rozpočtářů

2. 4. 2022

V minulém měsíci se Radek Hosnedl stal členem Klubu rozpočtářů.

Hlavní výhodu členství v Klubu rozpočtářů spatřujeme v tom, že bude uprostřed dění v této oblasti. Jako člen totiž získal možnost testovat nové produkty pro rozpočtáře a hlavně se k nim vyjadřovat a připomínkovat je. Bude tak mít možnost zasahovat mimo jiné i do tvorby položek a kalkulace jednotkových cen, které by díky zásahům lidí z praxe mohly nabývat reálnějších rozměrů.