KONSIT podpořil soutěž Hala roku

21. 4. 2023

Letos poprvé jsme se stali jedním z podporovatelů mezinárodní studentské soutěže Hala roku, která proběhla na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve dnech 19. - 21. 4. 2023

Soutěž Hala roku proběhla ve třech kategoriích: Akademik, Advanced a Junior. Mezinárodní soutěže se zúčastnili studenti technických vysokých škol v bakalářském a magisterském studiu, v kategorii Junior se pak utkaly 2-3 členné týmy studentů středních průmyslových škol.

Úkolem soutěžících bylo dle zadání navrhnout model konstrukce a při finále na Fakultě stavební ČVUT ho zatěžovat až do zhroucení. Model musel splňovat zadané konstrukční a váhové limity, stejně jako čas na zatěžovací zkoušku. Výsledné pořadí modelů pak určila efektivita modelu, tedy poměre mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností.

Při celé soutěži vládla zdravě soutěživá nálada a současně i sounáležitost mezi soutěžními týmy.

KONSIT podpořil soutěž Hala roku

KONSIT podpořil soutěž Hala roku

21. 4. 2023

Letos poprvé jsme se stali jedním z podporovatelů mezinárodní studentské soutěže Hala roku, která proběhla na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve dnech 19. - 21. 4. 2023

Soutěž Hala roku proběhla ve třech kategoriích: Akademik, Advanced a Junior. Mezinárodní soutěže se zúčastnili studenti technických vysokých škol v bakalářském a magisterském studiu, v kategorii Junior se pak utkaly 2-3 členné týmy studentů středních průmyslových škol.

Úkolem soutěžících bylo dle zadání navrhnout model konstrukce a při finále na Fakultě stavební ČVUT ho zatěžovat až do zhroucení. Model musel splňovat zadané konstrukční a váhové limity, stejně jako čas na zatěžovací zkoušku. Výsledné pořadí modelů pak určila efektivita modelu, tedy poměre mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností.

Při celé soutěži vládla zdravě soutěživá nálada a současně i sounáležitost mezi soutěžními týmy.