Psali o nás - CEITEC ve sborníku k výročí 30 let ČKAIT

4. 1. 2023

U příležitosti výročí 30 let fungování ČKAIT vznikla publikace věnovaná 30 vybraným technickým stavbám. Jeden z medailonků je věnovaný kampusu Masarykovy univerzity v Brně, kde jsme realizovali stavbu Středoevropského technologického institutu (CEITEC).

Publikace představuje symbolických třicet výjimečných technických staveb dokončených v posledních třiceti letech, které ilustrují dynamický vývoj stavebnictví během tohoto období. Při výběru staveb byl brán ohled i na uplatnění inovativních technologií a kreativních technických řešení.

"Kampus Masarykovy univerzity je největším projektem v oblasti vysokého školství ve střední Evropě. Slouží pro výukovou a vědeckovýzkumnou práci studentů a pracovníků lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty a fakulty sportovních studií. Na ploše 42 hektarů vyrostlo po roce 2000 vzdělávací a výzkumně-vývojové centrum pro pět tisíc studentů a tisíc zaměstnanců.

V letech 2012 až 2014 se realizovala výstavba Středoevropského technologického institutu (CEITEC) pro výzkum nanotechnologií, mikrotechnologií a pokročilých materiálů. Je ojedinělým technickým dílem, které nemá v ČR obdoby. Stalo se ukázkou high-tech architektury pro high-tech výzkum."

Zdroj: https://30let.ckait.cz/pdf/30-let-ckait-30-staveb.pdf

Psali o nás - CEITEC ve sborníku k výročí 30 let ČKAIT

Psali o nás - CEITEC ve sborníku k výročí 30 let ČKAIT

4. 1. 2023

U příležitosti výročí 30 let fungování ČKAIT vznikla publikace věnovaná 30 vybraným technickým stavbám. Jeden z medailonků je věnovaný kampusu Masarykovy univerzity v Brně, kde jsme realizovali stavbu Středoevropského technologického institutu (CEITEC).

Publikace představuje symbolických třicet výjimečných technických staveb dokončených v posledních třiceti letech, které ilustrují dynamický vývoj stavebnictví během tohoto období. Při výběru staveb byl brán ohled i na uplatnění inovativních technologií a kreativních technických řešení.

"Kampus Masarykovy univerzity je největším projektem v oblasti vysokého školství ve střední Evropě. Slouží pro výukovou a vědeckovýzkumnou práci studentů a pracovníků lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty a fakulty sportovních studií. Na ploše 42 hektarů vyrostlo po roce 2000 vzdělávací a výzkumně-vývojové centrum pro pět tisíc studentů a tisíc zaměstnanců.

V letech 2012 až 2014 se realizovala výstavba Středoevropského technologického institutu (CEITEC) pro výzkum nanotechnologií, mikrotechnologií a pokročilých materiálů. Je ojedinělým technickým dílem, které nemá v ČR obdoby. Stalo se ukázkou high-tech architektury pro high-tech výzkum."

Zdroj: https://30let.ckait.cz/pdf/30-let-ckait-30-staveb.pdf