Psali o nás - Čítanka o Janu Blažejovi Santinim-Aichelovi na plzen.cz

3. 1. 2024

Nově vydané publikaci, jejímž partnerem je naše společnost, se věnuje článek v online zpravodaji Plzeňského kraje.

Citace z tiskové zprávy vydané spolkem Moje česká škola, která tvoří základ článku na webu plzen.cz:

Spolek Moje česká škola vydává novou čítanku zjednodušeného čtení s názvem: „Jan Blažej Santini-Aichel“. Text i pracovní sešit přibližují téma Santiniho života obsahově i vizuálně hravou formou, kde přátelskými průvodci jsou dětem potrhlý netopýr Pýr a moudrý sýček Josef Strýček. Vyprávění doplňují fotografie staveb a grafika opřená nejen o základní atributy Santiniho díla, ale také výrazný rukopis dvorní grafičky MgA. Elišky Vojtěch. Čítanka i pracovní sešit jsou určené jak pro školáky v České republice, tak pro děti českých krajanů v zahraničí. K dispozici jsou nyní v brožované, později i v elektronické verzi. Vydání čítanky finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky, firemní dárci z řad společností AKANT ART v.o.s. a Konsit a.s., a partnerská města a obce: Kutná Hora, Plasy, Lázně Bělohrad a Žihle.

Jan Blažej Santini-Aichel: nová čítanka v sérii “Čti česky”, tištěná a on-line verze

Čítankou „Jan Blažej Santini-Aichel” navazuje spolek Moje česká škola na své již dříve elektronicky vydané čítanky v rámci edice: “Čti česky”. V té dosud vyšly texty věnované pověsti o Horymírovi a Šemíkovi, a hlavnímu městu Praze. V nejnovějším textu a doplňkových materiálech je přiblíženo dílo geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Čítanka a pracovní sešit jsou primárně k dispozici v tištěné verzi - v případě škol v České republice, od dubna 2024 budou také přístupné on-line pro krajanskou komunitu na spolkovém webu www.mojeceskaskola.cz.

Náročné téma hravou formou

Hlavním cílem nebylo vytvořit vyčerpávající materiál popisující detailně všechny architektovy stavby a realizace, ale naopak v dětech vzbudit zvědavost, inspirovat je k návštěvě jeho staveb či k zamyšlení nad inspirativním osudem. “Práce na čítance o architektu Santinim byla zábavná, ale i náročná zároveň. Rozsah Santiniho tvorby a komplexnost záměrů, se kterými své stavby navrhoval, kladla velké nároky na srozumitelnost a lehkost textu. Přitom jsme měli stále na paměti, že cílovou skupinou jsou děti s omezenou slovní zásobou v českém jazyce,“ říká vedoucí projektu Mgr. Radka Polenská, autorka původního textu a místopředsedkyně spolku Moje česká škola. “Čítanka je opět doplněna pracovním sešitem, který svým mezioborovým přesahem umožňuje upevnit a prohloubit vědomosti z textu v čítance,” doplňuje.

Metodická podpora

Novinkou je rozšíření metodické podpory určené rodičům a učitelům na webových stránkách spolku. Dospělí průvodci zde najdou vedle správných odpovědí k jednotlivým cvičením i několik nových námětů, rozšiřujících informací či cvičení - mmj. jak dětem fyzicky přiblížit vnímání stavebních slohů, které Jan Blažej Santini-Aichel propojil nebo jak dětem pomoci snáze si zapamatovat světové strany.

Autorský tým

Na textu čítanky i pracovního sešitu pracoval autorský tým ve složení Mgr. Radka Polenská, Doc. Ing. Ingeborg Němcová, Mgr. Ivana Rocca Kovářová a Jana Nahodilová, MPhil. Odbornou garanci zajistila Mgr. Radka Ranochová, Ph.D., historička a dlouholetá průvodkyně, dříve působící na Pedagogické fakultě UK v Praze, která se věnuje metodám interpretace kulturního dědictví, zvláště využití potenciálu klášterů pro edukaci. “Kvalitní didaktické materiály pro děti jsou často rychlým a srozumitelným zdrojem poznání i pro dospělé,” dodává odborná garantka Mgr. Radka Ranochová, Ph.D. Grafickou stránku obou textů zpracovala zkušená dvorní grafička MgA. Eliška Vojtěch, která dodala zjednodušenému textu výraznou grafickou podporu, a to nejen veselými ilustracemi, ale také mimořádným smyslem pro detail.

Finanční podpora

Čítanka byla realizována s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky, v mimořádném výběrovém dotačním řízení na rok 2023 na podporu projektů k připomínkám 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Na kofinancování se podíleli firemní sponzoři: AKANT ART v.o.s. a Konsit a.s., a partnerská města a obce: Kutná Hora, Plasy, Lázně Bělohrad a Žihle. „Čítanky i pracovní sešit jsou díky podpoře Ministerstva kultury České republiky a partnerům projektu v prvním nákladu 1 000 kusů k dispozici zdarma pro žáky škol z partnerských měst a obcí. V prvním čtvrtletí roku 2024 budou nabídnuty i dalším školám v ČR s možností dalšího dotisku,“ uzavírá Mgr. Lenka Kropáčová, která spolku pomáhá s vícezdrojovým financováním.

Psali o nás - Čítanka o Janu Blažejovi Santinim-Aichelovi na plzen.cz

Psali o nás - Čítanka o Janu Blažejovi Santinim-Aichelovi na plzen.cz

3. 1. 2024

Nově vydané publikaci, jejímž partnerem je naše společnost, se věnuje článek v online zpravodaji Plzeňského kraje.

Citace z tiskové zprávy vydané spolkem Moje česká škola, která tvoří základ článku na webu plzen.cz:

Spolek Moje česká škola vydává novou čítanku zjednodušeného čtení s názvem: „Jan Blažej Santini-Aichel“. Text i pracovní sešit přibližují téma Santiniho života obsahově i vizuálně hravou formou, kde přátelskými průvodci jsou dětem potrhlý netopýr Pýr a moudrý sýček Josef Strýček. Vyprávění doplňují fotografie staveb a grafika opřená nejen o základní atributy Santiniho díla, ale také výrazný rukopis dvorní grafičky MgA. Elišky Vojtěch. Čítanka i pracovní sešit jsou určené jak pro školáky v České republice, tak pro děti českých krajanů v zahraničí. K dispozici jsou nyní v brožované, později i v elektronické verzi. Vydání čítanky finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky, firemní dárci z řad společností AKANT ART v.o.s. a Konsit a.s., a partnerská města a obce: Kutná Hora, Plasy, Lázně Bělohrad a Žihle.

Jan Blažej Santini-Aichel: nová čítanka v sérii “Čti česky”, tištěná a on-line verze

Čítankou „Jan Blažej Santini-Aichel” navazuje spolek Moje česká škola na své již dříve elektronicky vydané čítanky v rámci edice: “Čti česky”. V té dosud vyšly texty věnované pověsti o Horymírovi a Šemíkovi, a hlavnímu městu Praze. V nejnovějším textu a doplňkových materiálech je přiblíženo dílo geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Čítanka a pracovní sešit jsou primárně k dispozici v tištěné verzi - v případě škol v České republice, od dubna 2024 budou také přístupné on-line pro krajanskou komunitu na spolkovém webu www.mojeceskaskola.cz.

Náročné téma hravou formou

Hlavním cílem nebylo vytvořit vyčerpávající materiál popisující detailně všechny architektovy stavby a realizace, ale naopak v dětech vzbudit zvědavost, inspirovat je k návštěvě jeho staveb či k zamyšlení nad inspirativním osudem. “Práce na čítance o architektu Santinim byla zábavná, ale i náročná zároveň. Rozsah Santiniho tvorby a komplexnost záměrů, se kterými své stavby navrhoval, kladla velké nároky na srozumitelnost a lehkost textu. Přitom jsme měli stále na paměti, že cílovou skupinou jsou děti s omezenou slovní zásobou v českém jazyce,“ říká vedoucí projektu Mgr. Radka Polenská, autorka původního textu a místopředsedkyně spolku Moje česká škola. “Čítanka je opět doplněna pracovním sešitem, který svým mezioborovým přesahem umožňuje upevnit a prohloubit vědomosti z textu v čítance,” doplňuje.

Metodická podpora

Novinkou je rozšíření metodické podpory určené rodičům a učitelům na webových stránkách spolku. Dospělí průvodci zde najdou vedle správných odpovědí k jednotlivým cvičením i několik nových námětů, rozšiřujících informací či cvičení - mmj. jak dětem fyzicky přiblížit vnímání stavebních slohů, které Jan Blažej Santini-Aichel propojil nebo jak dětem pomoci snáze si zapamatovat světové strany.

Autorský tým

Na textu čítanky i pracovního sešitu pracoval autorský tým ve složení Mgr. Radka Polenská, Doc. Ing. Ingeborg Němcová, Mgr. Ivana Rocca Kovářová a Jana Nahodilová, MPhil. Odbornou garanci zajistila Mgr. Radka Ranochová, Ph.D., historička a dlouholetá průvodkyně, dříve působící na Pedagogické fakultě UK v Praze, která se věnuje metodám interpretace kulturního dědictví, zvláště využití potenciálu klášterů pro edukaci. “Kvalitní didaktické materiály pro děti jsou často rychlým a srozumitelným zdrojem poznání i pro dospělé,” dodává odborná garantka Mgr. Radka Ranochová, Ph.D. Grafickou stránku obou textů zpracovala zkušená dvorní grafička MgA. Eliška Vojtěch, která dodala zjednodušenému textu výraznou grafickou podporu, a to nejen veselými ilustracemi, ale také mimořádným smyslem pro detail.

Finanční podpora

Čítanka byla realizována s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky, v mimořádném výběrovém dotačním řízení na rok 2023 na podporu projektů k připomínkám 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Na kofinancování se podíleli firemní sponzoři: AKANT ART v.o.s. a Konsit a.s., a partnerská města a obce: Kutná Hora, Plasy, Lázně Bělohrad a Žihle. „Čítanky i pracovní sešit jsou díky podpoře Ministerstva kultury České republiky a partnerům projektu v prvním nákladu 1 000 kusů k dispozici zdarma pro žáky škol z partnerských měst a obcí. V prvním čtvrtletí roku 2024 budou nabídnuty i dalším školám v ČR s možností dalšího dotisku,“ uzavírá Mgr. Lenka Kropáčová, která spolku pomáhá s vícezdrojovým financováním.