V Brdech budeme realizovat Dům přírody

21. 12. 2021

Po vzoru jiných evropských států se Agentura ochrany přírody a krajiny ČR rozhodla vybudovat Dům přírody, který by měl návštěvníkům chráněné krajinné oblasti pomoct poznat zdejší přírodu a my jsme hrdí, že můžeme být u toho!

V rámci zakázky bude provedena nejen rekonstrukce zámečku a myslivny, ale i novostavba čistírny odpadních vod. KONSIT provede obnovu fasády včetně oken, dveří, dřevěných prvků a předloženého schodiště obou výše zmiňovaných objektů. Dále budou provedeny náhrady novodobých podlah a dožitých šindelů. Všechny práce probíhají v chráněné krajinné oblasti Brdy a celý areál je zároveň kulturní památkou. V oblasti není připojení na internet a jen velmi slabý telefonní signál na několika místech. Pánové tak mají mírně ztížené podmínky, ale s jejich zkušenostmi to jistě nebude velký problém.

Z historie

Zámeček nechal vybudovat v letech 1890–1891 syn knížete J. Colloredo-Mansfelda podle plánů význačného rakouského architekta Camilla Sitteho. Byl hojně využíván převážně knížecími hosty, kteří sem zavítali nejen na hony, ale také na lesnické a odborné exkurze. Myslivna byla do areálu včleněna až v letech 1898–1900, a to pro potřeby lesního personálu.
Ve 30. letech 20. století zde krátce pobýval prezident Tomáš Garrigue Masaryk, v roce 1938 jeho nástupce Edvard Beneš.

Související

V Brdech budeme realizovat Dům přírody

V Brdech budeme realizovat Dům přírody

21. 12. 2021

Po vzoru jiných evropských států se Agentura ochrany přírody a krajiny ČR rozhodla vybudovat Dům přírody, který by měl návštěvníkům chráněné krajinné oblasti pomoct poznat zdejší přírodu a my jsme hrdí, že můžeme být u toho!

V rámci zakázky bude provedena nejen rekonstrukce zámečku a myslivny, ale i novostavba čistírny odpadních vod. KONSIT provede obnovu fasády včetně oken, dveří, dřevěných prvků a předloženého schodiště obou výše zmiňovaných objektů. Dále budou provedeny náhrady novodobých podlah a dožitých šindelů. Všechny práce probíhají v chráněné krajinné oblasti Brdy a celý areál je zároveň kulturní památkou. V oblasti není připojení na internet a jen velmi slabý telefonní signál na několika místech. Pánové tak mají mírně ztížené podmínky, ale s jejich zkušenostmi to jistě nebude velký problém.

Z historie

Zámeček nechal vybudovat v letech 1890–1891 syn knížete J. Colloredo-Mansfelda podle plánů význačného rakouského architekta Camilla Sitteho. Byl hojně využíván převážně knížecími hosty, kteří sem zavítali nejen na hony, ale také na lesnické a odborné exkurze. Myslivna byla do areálu včleněna až v letech 1898–1900, a to pro potřeby lesního personálu.
Ve 30. letech 20. století zde krátce pobýval prezident Tomáš Garrigue Masaryk, v roce 1938 jeho nástupce Edvard Beneš.

Související