Vedení schválilo novou Politiku ISŘ

1. 2. 2024

31. 1. 2024 byla schválena Politika integrovaného systému řízení pro rok 2024.

Vrcholové vedení společnosti se zavázalo k tomu, že bude pokračovat v nastoleném trendu neustálého zlepšování. I nadále bude trvat na udržení kvality, morálních hodnot či péče o zaměstnance za použití postupů udržitelného podnikání a společenské odpovědnosti, díky kterým se v loňském roce umístila v nezávislém ESG ratingu na 4. místě.

Politika ISŘ

Vedení schválilo novou Politiku ISŘ

Vedení schválilo novou Politiku ISŘ

1. 2. 2024

31. 1. 2024 byla schválena Politika integrovaného systému řízení pro rok 2024.

Vrcholové vedení společnosti se zavázalo k tomu, že bude pokračovat v nastoleném trendu neustálého zlepšování. I nadále bude trvat na udržení kvality, morálních hodnot či péče o zaměstnance za použití postupů udržitelného podnikání a společenské odpovědnosti, díky kterým se v loňském roce umístila v nezávislém ESG ratingu na 4. místě.

Politika ISŘ