Webinář – vady projektové dokumentace a odpovědnost projektanta

31. 5. 2022

Naši divizní ředitelé a někteří přípraváři si prohloubili znalosti v oblasti vzájemných vztahů a odpovědností projektanta, investora a zhotovitele.

Přednášející zdůraznil, že vícepráce vyvolané vadou projektu ve většině případů nejsou škodou, jelikož pokud by byl projekt bezvadný, vícepráce by již byla v projektu zohledněna.
Velký důraz byl kladen na to, že ve vztahu investor a zhotovitel stavby musí zhotovitel při vadném projektu bezodkladně upozornit na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, který od investora dostal. Pokud se tak stane, má zhotovitel právo dílo v nezbytném rozsahu přerušit, nebo i odstoupit od smlouvy. Trvá-li investor i tak na provedení díla, je potřeba požadovat toto sdělení písemně, jelikož v takovém případě neručíme za související vady. Je to sice věc notoricky známá, nicméně připomenout si ji neškodí.

Webinář – vady projektové dokumentace a odpovědnost projektanta

Webinář – vady projektové dokumentace a odpovědnost projektanta

31. 5. 2022

Naši divizní ředitelé a někteří přípraváři si prohloubili znalosti v oblasti vzájemných vztahů a odpovědností projektanta, investora a zhotovitele.

Přednášející zdůraznil, že vícepráce vyvolané vadou projektu ve většině případů nejsou škodou, jelikož pokud by byl projekt bezvadný, vícepráce by již byla v projektu zohledněna.
Velký důraz byl kladen na to, že ve vztahu investor a zhotovitel stavby musí zhotovitel při vadném projektu bezodkladně upozornit na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, který od investora dostal. Pokud se tak stane, má zhotovitel právo dílo v nezbytném rozsahu přerušit, nebo i odstoupit od smlouvy. Trvá-li investor i tak na provedení díla, je potřeba požadovat toto sdělení písemně, jelikož v takovém případě neručíme za související vady. Je to sice věc notoricky známá, nicméně připomenout si ji neškodí.