Začala první fáze rekonstrukce hotelu v Rytířské ulici

27. 6. 2023

Zahájili jsme stavební úpravy hotelu Modrá růže, který je nemovitou kulturní památkou. První fázi výstavby představují demoliční práce vybraných částí stávající budovy.

Následná celková rekonstrukce bude spočívat v zástavbě části vnitřního dvora, kde vznikne zimní zahrada a v dalších stavebních úpravách stávajícího objektu. Po rekonstrukci bude budova sloužit svému původnímu účelu, tj. opět jako hotel.

KONSIT v současné době zajišťuje pouze první etapu rekonstrukce, a sice demoliční práce.

Začala první fáze rekonstrukce hotelu v Rytířské ulici

Začala první fáze rekonstrukce hotelu v Rytířské ulici

27. 6. 2023

Zahájili jsme stavební úpravy hotelu Modrá růže, který je nemovitou kulturní památkou. První fázi výstavby představují demoliční práce vybraných částí stávající budovy.

Následná celková rekonstrukce bude spočívat v zástavbě části vnitřního dvora, kde vznikne zimní zahrada a v dalších stavebních úpravách stávajícího objektu. Po rekonstrukci bude budova sloužit svému původnímu účelu, tj. opět jako hotel.

KONSIT v současné době zajišťuje pouze první etapu rekonstrukce, a sice demoliční práce.