Základní škola v Letech je předána do užívání

20. 1. 2022

Hrdému zřizovateli jsme předali budovu pro první stupeň základní školy v Letech u Dobřichovic. Nově zde vzniklo 5 kmenových učeben pro 120 žáků a 1 specializovaná učebna pro IT.

Na první pohled jednoduchá budova v údolí řeky Berounky, která dětem poskytuje výhled na brdské lesy je realizována postupem s enormními nároky na přesnost a čistotu práce.

Na již stávající budovu mateřské školy je objekt základní školy napojen proskleným krčkem, který je realizován zejména za účelem propojení školky s nově vzniklou kuchyní v přízemí základní školy. Ta je dimenzována tak, aby zvládla vyprodukovat 400 obědů denně. Spojovací krček má pouze chránit před klimatickými vlivy při převážení stravy z jedné budovy do druhé a není tedy zateplen. Pro jeho realizaci byly zvoleny Profility – profilované žíhané sklo lité do formy oblého tvaru.

Nejen vnitřní prostředí je navrženo tak, aby žáky podněcovalo k dobrým školním výsledkům. Strohost betonových tvárnic je prozářena kontrastními žlutými prvky v podobě nejen oken, ale i schodišť či, interiérových dveří. Podlahy jsou v přízemí z litého teraca, v ostatních prostorech tvoří nášlapné vrstvy polyuretanové stěrky.

Pro akustickou pohodu byly v učebnách realizovány akustické podhledy na míru. Vedle plných pruhů ze sádrokartonu je vždy vynechán pruh obdobné šířky pro akusticky pohltivou vrstvu. Ta je tvořena zdola lamelami z Cetris desek natřenými na bílo a šroubovanými přes sádrokarton do rastru podhledu. Na nich je uložena černá textilie a minerální vata. Je tak docíleno optimální doby dozvuku, která ve třídách vytváří akustickou pohodu. Zvuk se netříští, neodráží ani nezesiluje. Šetří se tak nejen hlasivky, ale zejména nervový aparát pedagogů.

Podhledy v šatnách a chodbách jsou pak realizovány z tmavého Heraklitu, který má taktéž dobré akustické vlastnosti. Rozdílným materiálem a barevností podhledů je docíleno jednoduchého optického rozlišení učeben a společných prostor.

Každá učebna je vybavena samostatnou rekuperační jednotkou, která hlídá koncentraci oxidu uhličitého. Ve třídách je tak zajištěn dostatečný přísun čerstvého vzduchu, který by měl pomoct k tomu, aby se žáci lépe soustředili a neusínali. Zároveň takto nebude docházet k situacím, kdy někdo trpí průvanem z otevřeného okna.

Související

Základní škola v Letech je předána do užívání

Foto: Václav Wenig

Základní škola v Letech je předána do užívání

20. 1. 2022

Hrdému zřizovateli jsme předali budovu pro první stupeň základní školy v Letech u Dobřichovic. Nově zde vzniklo 5 kmenových učeben pro 120 žáků a 1 specializovaná učebna pro IT.

Na první pohled jednoduchá budova v údolí řeky Berounky, která dětem poskytuje výhled na brdské lesy je realizována postupem s enormními nároky na přesnost a čistotu práce.

Na již stávající budovu mateřské školy je objekt základní školy napojen proskleným krčkem, který je realizován zejména za účelem propojení školky s nově vzniklou kuchyní v přízemí základní školy. Ta je dimenzována tak, aby zvládla vyprodukovat 400 obědů denně. Spojovací krček má pouze chránit před klimatickými vlivy při převážení stravy z jedné budovy do druhé a není tedy zateplen. Pro jeho realizaci byly zvoleny Profility – profilované žíhané sklo lité do formy oblého tvaru.

Nejen vnitřní prostředí je navrženo tak, aby žáky podněcovalo k dobrým školním výsledkům. Strohost betonových tvárnic je prozářena kontrastními žlutými prvky v podobě nejen oken, ale i schodišť či, interiérových dveří. Podlahy jsou v přízemí z litého teraca, v ostatních prostorech tvoří nášlapné vrstvy polyuretanové stěrky.

Pro akustickou pohodu byly v učebnách realizovány akustické podhledy na míru. Vedle plných pruhů ze sádrokartonu je vždy vynechán pruh obdobné šířky pro akusticky pohltivou vrstvu. Ta je tvořena zdola lamelami z Cetris desek natřenými na bílo a šroubovanými přes sádrokarton do rastru podhledu. Na nich je uložena černá textilie a minerální vata. Je tak docíleno optimální doby dozvuku, která ve třídách vytváří akustickou pohodu. Zvuk se netříští, neodráží ani nezesiluje. Šetří se tak nejen hlasivky, ale zejména nervový aparát pedagogů.

Podhledy v šatnách a chodbách jsou pak realizovány z tmavého Heraklitu, který má taktéž dobré akustické vlastnosti. Rozdílným materiálem a barevností podhledů je docíleno jednoduchého optického rozlišení učeben a společných prostor.

Každá učebna je vybavena samostatnou rekuperační jednotkou, která hlídá koncentraci oxidu uhličitého. Ve třídách je tak zajištěn dostatečný přísun čerstvého vzduchu, který by měl pomoct k tomu, aby se žáci lépe soustředili a neusínali. Zároveň takto nebude docházet k situacím, kdy někdo trpí průvanem z otevřeného okna.

Související