Změna v zasílání poddodavatelských faktur

21. 3. 2022

Ve vazbě na digitalizaci společnosti přechází naše účtárna na příjem elektronických faktur.

Vámi vystavené faktury tak nově není nutno zasílat v tištěné podobě na adresu sídla naší společnosti, ale jsou primárně přijímány e-mailem na adrese uctarna@konsit.cz

V předmětu e-mailu by mělo být uvedeno slovo "faktura" a přiložený dokument by měl být podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ten zatím není nezbytnou podmínkou pro přijetí faktury, do budoucna by s ním však měli všichni počítat!

Změna v zasílání poddodavatelských faktur

Změna v zasílání poddodavatelských faktur

21. 3. 2022

Ve vazbě na digitalizaci společnosti přechází naše účtárna na příjem elektronických faktur.

Vámi vystavené faktury tak nově není nutno zasílat v tištěné podobě na adresu sídla naší společnosti, ale jsou primárně přijímány e-mailem na adrese uctarna@konsit.cz

V předmětu e-mailu by mělo být uvedeno slovo "faktura" a přiložený dokument by měl být podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ten zatím není nezbytnou podmínkou pro přijetí faktury, do budoucna by s ním však měli všichni počítat!