Zrekonstruované laboratoře radiofarmak předány

13. 3. 2024

Dokončili jsme část prací v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a úspěšně předali laboratoře radiofarmak kliniky nukleární medicíny.

Dále na půdě pavilonu H pokračujeme ve stavebních úpravách operačních sálů Urologické kliniky, které by měly být hotové do poloviny května. Všechny práce probíhaly a probíhají za plného provozu kliniky.

A naše modré Káčko je k vidění i valší části areálu FNKV. V březnu jsme zahájili práce na rekontrukci 4. nademního podlaží pavilonu S1, kde sídlí klinika gastroenterologie a hepatologie.

Věříme, že nové prostory podle aktuálních standardů nemocniční péče pomohou personálu nemocnice poskytovat tu nejlepší zdravotní péči.

Související

Zrekonstruované laboratoře radiofarmak předány
Zrekonstruované laboratoře radiofarmak předány
Zrekonstruované laboratoře radiofarmak předány
Zrekonstruované laboratoře radiofarmak předány

Zrekonstruované laboratoře radiofarmak předány

13. 3. 2024

Dokončili jsme část prací v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a úspěšně předali laboratoře radiofarmak kliniky nukleární medicíny.

Dále na půdě pavilonu H pokračujeme ve stavebních úpravách operačních sálů Urologické kliniky, které by měly být hotové do poloviny května. Všechny práce probíhaly a probíhají za plného provozu kliniky.

A naše modré Káčko je k vidění i valší části areálu FNKV. V březnu jsme zahájili práce na rekontrukci 4. nademního podlaží pavilonu S1, kde sídlí klinika gastroenterologie a hepatologie.

Věříme, že nové prostory podle aktuálních standardů nemocniční péče pomohou personálu nemocnice poskytovat tu nejlepší zdravotní péči.

Související