Radnice Milovice

Investor:

Město Milovice

Realizace:

2010/05 - 2011/11

Kulturní dům byl postaven pro potřeby sovětské armády v letech 1974-1976. Po obvodě členitý monoblok byl v době rekonstrukce vlastnicky a provozně rozdělen na tři části s různým stupněm využití. Obnova se tedy týkala pouze střední části objektu, která byla ve vlastnictví Města Milovice.

Provoz byl řešen ve třech podlažích. Dominantní prvek představuje vnitřní atrium procházející přes tři podlaží.&undefined;
Dominantním prvkem atriového prostoru je oválná hmota obřadní síně na úrovni 2.NP. Hlavní přístup do obřadní síně je z úrovně 1.NP po předloženém kruhovém schodišti, s nástupem při východní stěně atria. Provozně je obřadní síň propojena s prostory Městského úřadu. Pro oddávající je navržen samostatný vstup po spojovací lávce. Pro svatebčany je umožněn průchod do Městského úřadu, kde je k dispozici sociální vybavení a bezbariérový výtah.

Rekonstrukce objektu zachovávala původní hmotové řešení, zcela odstraněno bylo pouze předložené nástupní schodiště se zemními terasami a opěrnými zdmi.

Po sanaci konstrukcí se obnažilo jižní průčelí budovy přes tři podlaží. Z hlediska prováděné rekonstrukce se jedalo o hlavní nástupní průčelí z prostoru Náměstí 30.června. Průčelí a nástup do budovy byl nově upraven a materiálově pojednán. Uvolněná plocha po schodišti je využita pro hlavní vstup do budovy.
Betonová skeletová nosná konstrukce obou částí budovy umožnila vybourání stávajících dělících konstrukcí, části stropu nad 1.NP a části panelové střechy nad oběma sály. Základní ideou nového návrhu bylo vytvoření vnitřního krytého prostoru-atria, s horním osvětlením procházejícím přes všechna tři podlaží. Do této dvorany jsou „otevřeny“, a z ní osvětleny a větrány navazující prostory po obvodu atria. V atriu je umístěn jako samostatný „dům v domě“ objekt obřadní síně.

Radnice Milovice

Investor:

Město Milovice

Realizace:

2010/05 - 2011/11

Kulturní dům byl postaven pro potřeby sovětské armády v letech 1974-1976. Po obvodě členitý monoblok byl v době rekonstrukce vlastnicky a provozně rozdělen na tři části s různým stupněm využití. Obnova se tedy týkala pouze střední části objektu, která byla ve vlastnictví Města Milovice.

Provoz byl řešen ve třech podlažích. Dominantní prvek představuje vnitřní atrium procházející přes tři podlaží.&undefined;
Dominantním prvkem atriového prostoru je oválná hmota obřadní síně na úrovni 2.NP. Hlavní přístup do obřadní síně je z úrovně 1.NP po předloženém kruhovém schodišti, s nástupem při východní stěně atria. Provozně je obřadní síň propojena s prostory Městského úřadu. Pro oddávající je navržen samostatný vstup po spojovací lávce. Pro svatebčany je umožněn průchod do Městského úřadu, kde je k dispozici sociální vybavení a bezbariérový výtah.

Rekonstrukce objektu zachovávala původní hmotové řešení, zcela odstraněno bylo pouze předložené nástupní schodiště se zemními terasami a opěrnými zdmi.

Po sanaci konstrukcí se obnažilo jižní průčelí budovy přes tři podlaží. Z hlediska prováděné rekonstrukce se jedalo o hlavní nástupní průčelí z prostoru Náměstí 30.června. Průčelí a nástup do budovy byl nově upraven a materiálově pojednán. Uvolněná plocha po schodišti je využita pro hlavní vstup do budovy.
Betonová skeletová nosná konstrukce obou částí budovy umožnila vybourání stávajících dělících konstrukcí, části stropu nad 1.NP a části panelové střechy nad oběma sály. Základní ideou nového návrhu bylo vytvoření vnitřního krytého prostoru-atria, s horním osvětlením procházejícím přes všechna tři podlaží. Do této dvorany jsou „otevřeny“, a z ní osvětleny a větrány navazující prostory po obvodu atria. V atriu je umístěn jako samostatný „dům v domě“ objekt obřadní síně.