Radnice Milovice

Stavba:Radnice Milovice
Místo:Milovice
Investor:Město Milovice
Projektant:KM Projekt spol. s r.o.
Zahájení výstavby:2010/05
Realizace:2011/11
Divize:Divize 6 | Ing. Zbyněk Lisý - tel. 225 377 201
Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice
 

Fotografie z výstavby

Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice Radnice Milovice
 

Charakteristika

Stávající stav
Kulturní dům byl postaven pro potřeby sovětské armády letech 1974-1976. Po obvodě členitý monoblok je nyní vlastnicky a provozně rozdělen na tři části s různým stupněm využití. K rekonstrukci je určena pouze střední část objektu, která je ve vlastnictví Města Milovice.
Větší část budovy na jižní straně velikosti cca 47,20 x 27,40 je třípodlažní. Jižní a západní strana je otevřena do veřejné expozice a je přímo osvětlena a větrána. Prostory uvnitř budovy jsou bez přímého osvětlení. Stávající dispozice této části obsahuje kromě místností v jednotlivých podlažích dva sály přes výšku 2. a 3. nadzemního podlaží bez denního osvětlení. Stávající kinosál a taneční sál nemají perspektivní využití pro nové potřeby města.
Část budovy na severní straně o velikosti 17,30 x 27,40 m je dvoupodlažní. Osvětlení a větrání prostorů v přilehlých prostorech umožňuje pouze severní stěna otočená jakéhosi vnitrobloku mezi sousedními částmi.

 

Účel stavby
Stávající budova má zcela nové využití pro potřeby města. Provoz je řešen ve třech podlažích dle potřeby rozdělených do samostatných provozních celků.
Dominantním prvkem je vnitřní atrium procházející přes tři podlaží. Atrium zejména zajišťuje nepřímé osvětlení a větrání prostorů umístěných uvnitř dispozice. Atrium tvoří na úrovni 1.NP jakési kryté náměstí, atraktivní městský prostor poskytující možnost pořádání různých kulturních a společenských akcí. Východní stěna atria bude porostlá popínavou zelení a vytvoří klidný protipól živé protější prosklené stěně. Může být případně doplněna také uměleckými díly.
Dominantním prvkem atriového prostoru je oválná hmota obřadní síně na úrovni 2.NP. Hlavní přístup do obřadní síně je z úrovně 1.NP po předloženém kruhovém schodišti, s nástupem při východní stěně atria. Provozně je obřadní síň propojena s prostory Městského úřadu. Pro oddávající je navržen samostatný vstup po spojovací lávce. Pro svatebčany je umožněn průchod do Městského úřadu, kde je k dispozici sociální vybavení a bezbariérový výtah.
Kromě sídla městského úřadu bude v objektu umístněna služebna městské policie, ordinace lékařů, infocentrum, knihovna, víceúčelové a komerční plochy.

 

Navrhované Dispoziční řešení
Celková hmota a tvar rekonstruovaného objektu nebudou měněny. Zcela odstraněno bude předložené nástupní schodiště se zemními terasami a opěrnými zdmi. Po sanaci konstrukcí se obnaží jižní průčelí budovy přes tři podlaží. Z hlediska prováděné rekonstrukce se jedná o hlavní nástupní průčelí z prostoru Náměstí 30.června. Průčelí a nástup do budovy je nově upraven a materiálově pojednán. Uvolněná plocha po schodišti je využita pro hlavní vstup do budovy.
Betonová skeletová nosná konstrukce obou částí budovy umožňuje vybourání stávajících dělících konstrukcí, části stropu nad 1.NP a části panelové střechy nad oběma sály. Základní ideou nového návrhu je vytvoření vnitřního krytého prostoru-atria, s horním osvětlením procházejícím přes všechna tři podlaží. Do této dvorany jsou „otevřeny“, a z ní osvětleny a větrány navazující prostory po obvodu atria. V atriu je umístěn jako samostatný „dům v domě“ objekt obřadní síně.