Úřad práce v Praze 9

Investor:

Úřad práce České republiky

Realizace:

05/2018 - 12/2021

Jednalo se o výstavbu tří podlažní novostavby objektu Úřadu práce včetně přilehlých parkovacích ploch.

Před samotnou výstavbou byly realizovány bourací práce původního objektu (vč. nebezpečných odpadů na bázi azbestu) a souvisejících zemní práce. Následovalo provedení ŽB monolitických obvodových konstrukcí včetně vestavěného objektu trafostanice. Vnitřní stěny a příčky byly řešeny jako sádrokartonové, stejně tak instalované akustické podhledy. Fasády v 2.NP a 3.NP jsou řešeny formou kontaktního zateplovací systému ETICS. V přízemí byl instalován obklad z vláknocementových desek Cembrit.

V objektu byla instalována hliníková a plastová okna. Specifická byla dodávka přepážkových pracovišť sloužících pro návštěvnický provoz Úřadu práce. Samozřejmou součástí dodávky stavby byly veškeré rozvody a instalace.

V návaznosti na budovu Úřadu práce byly řešeny i zpevněné plochy ze zámkové dlažby v okolí budovy včetně sadových úprav.

Úřad práce v Praze 9

Investor:

Úřad práce České republiky

Realizace:

05/2018 - 12/2021

Jednalo se o výstavbu tří podlažní novostavby objektu Úřadu práce včetně přilehlých parkovacích ploch.

Před samotnou výstavbou byly realizovány bourací práce původního objektu (vč. nebezpečných odpadů na bázi azbestu) a souvisejících zemní práce. Následovalo provedení ŽB monolitických obvodových konstrukcí včetně vestavěného objektu trafostanice. Vnitřní stěny a příčky byly řešeny jako sádrokartonové, stejně tak instalované akustické podhledy. Fasády v 2.NP a 3.NP jsou řešeny formou kontaktního zateplovací systému ETICS. V přízemí byl instalován obklad z vláknocementových desek Cembrit.

V objektu byla instalována hliníková a plastová okna. Specifická byla dodávka přepážkových pracovišť sloužících pro návštěvnický provoz Úřadu práce. Samozřejmou součástí dodávky stavby byly veškeré rozvody a instalace.

V návaznosti na budovu Úřadu práce byly řešeny i zpevněné plochy ze zámkové dlažby v okolí budovy včetně sadových úprav.

Související