Obnova poutního areálu - Mariánská zóna

Investor:

Kolegiatná kapitulasv.Kosmy a Damiána ve Staré Boleslabi

Realizace:

2018/05 - 2019/12

Jednalo se o generální opravu barokní baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi včetně barokních balustrád, teras a vstupního schodiště, dále rekonstrukce přilehlého barokního ambitu, ohradních zdí, objektu informačního centra a duchovní poradny.

Předmětem stavebních prací byla restaurátorská obnova figurálních interiérových maleb, restaurátorská obnova štukových prvků včetně zlacení, obnova kamenných prvků a dlažeb, obnova fasád objektu, oprava střešního pláště včetně klempířských prvků - olověných parapetů a provedení měděných oplechování říms. Citlivou obnovou prošla i historická dřevěná nástěnná svítidla, která byla následně zlacena. Součástí rekonstrukce byla i oprava historických tesařských konstrukcí a vřetenových schodišť.

Technologickou renovací prošly silnoproudé i slaboproudé instalace. Nově bylo realizováno osvětlení a ozvučení nebo vytápění lavic.

Vedle samotné baziliky byly obnoveny barokní kamenné balustrády spolu s obnovou historické kamenné dlažby teras, kde byl realizován odvětrávací kanálek v rámci opatření proti zvýšené vlhkosti zdiva.

Součástí obnovy areálu byla rovněž rekonstrukce barokního ambitu včetně jeho statického zpevnění táhly. Své historické podoby se dočkaly také barokní fasády včetně statického zpevnění. Stavební práce probíhaly i v části barokního krovu i střešního pláště. Restaurátorské práce se týkaly figurálních maleb kleneb ambitu, sochařských děl i barokní dlažby. Opraveny byly podle potřeby i truhlářské konstrukce (vrata ambitu spolu se zámečnickou obnovou mříží).

Dalším řešeným objektem areálu byla budova informačního centra, která v rámci obnovy získala původní historické fasády, nová dubová okna a vrata a podlahy z ruční cihelné dlažby, Stavební práce se týkaly i klempířských a pokrývačských prací.

Obdobný rozsah prací se týkal i objektu duchovní poradny, který rovněž prošel kompletní rekonstrukcí čítající obnovu barokních fasád nebo obnovu stávajících okenních konstrukcí a doplnění nových historizujících interiérových a exteriérových dveří. Součástí prací bylo i statické zpevnění objektu. Byly provedeny nové podlahové konstrukce včetně realizace topného systému. Úpravy se týkaly i bezprostřední blízkosti budovy, kde bylo realizováno zadláždění venkovních ploch žulovou dlažbou, pojezdové plochy a zadláždění betonovou dlažbou. Kompletně obnoveny byly silnoproudé a slaboproudé instalace a realizován nový topný systém s využitím tepelného čerpadla. Byla opravena ohradní zeď s barokním portálem a restaurována stávající dřevěná vrata. Portál byl doplněn kamennou tesanou piniovou šiškou.

Obnova poutního areálu - Mariánská zóna

Investor:

Kolegiatná kapitulasv.Kosmy a Damiána ve Staré Boleslabi

Realizace:

2018/05 - 2019/12

Jednalo se o generální opravu barokní baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi včetně barokních balustrád, teras a vstupního schodiště, dále rekonstrukce přilehlého barokního ambitu, ohradních zdí, objektu informačního centra a duchovní poradny.

Předmětem stavebních prací byla restaurátorská obnova figurálních interiérových maleb, restaurátorská obnova štukových prvků včetně zlacení, obnova kamenných prvků a dlažeb, obnova fasád objektu, oprava střešního pláště včetně klempířských prvků - olověných parapetů a provedení měděných oplechování říms. Citlivou obnovou prošla i historická dřevěná nástěnná svítidla, která byla následně zlacena. Součástí rekonstrukce byla i oprava historických tesařských konstrukcí a vřetenových schodišť.

Technologickou renovací prošly silnoproudé i slaboproudé instalace. Nově bylo realizováno osvětlení a ozvučení nebo vytápění lavic.

Vedle samotné baziliky byly obnoveny barokní kamenné balustrády spolu s obnovou historické kamenné dlažby teras, kde byl realizován odvětrávací kanálek v rámci opatření proti zvýšené vlhkosti zdiva.

Součástí obnovy areálu byla rovněž rekonstrukce barokního ambitu včetně jeho statického zpevnění táhly. Své historické podoby se dočkaly také barokní fasády včetně statického zpevnění. Stavební práce probíhaly i v části barokního krovu i střešního pláště. Restaurátorské práce se týkaly figurálních maleb kleneb ambitu, sochařských děl i barokní dlažby. Opraveny byly podle potřeby i truhlářské konstrukce (vrata ambitu spolu se zámečnickou obnovou mříží).

Dalším řešeným objektem areálu byla budova informačního centra, která v rámci obnovy získala původní historické fasády, nová dubová okna a vrata a podlahy z ruční cihelné dlažby, Stavební práce se týkaly i klempířských a pokrývačských prací.

Obdobný rozsah prací se týkal i objektu duchovní poradny, který rovněž prošel kompletní rekonstrukcí čítající obnovu barokních fasád nebo obnovu stávajících okenních konstrukcí a doplnění nových historizujících interiérových a exteriérových dveří. Součástí prací bylo i statické zpevnění objektu. Byly provedeny nové podlahové konstrukce včetně realizace topného systému. Úpravy se týkaly i bezprostřední blízkosti budovy, kde bylo realizováno zadláždění venkovních ploch žulovou dlažbou, pojezdové plochy a zadláždění betonovou dlažbou. Kompletně obnoveny byly silnoproudé a slaboproudé instalace a realizován nový topný systém s využitím tepelného čerpadla. Byla opravena ohradní zeď s barokním portálem a restaurována stávající dřevěná vrata. Portál byl doplněn kamennou tesanou piniovou šiškou.

Související