Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla

Realizace:

09/2021 - dosud

Pod naším vedením probíhá na státním zámku Sychrov obnova střešního pláště východního křídla zámku spolu s oběma přilehlými věžemi – Bretaňskou a Rakouskou.

Předmětem stavebních prací je nejen oprava krovu a výměna krytiny, ale i oprava a restaurování kamenných prvků včetně komínů či renovace dřevěných oken i původních vitráží. Na střeše postupně přibývá nová střešní krytina z břidlicových šablon i klempířské prvky z měděného plechu. Probíhající oprava prvků krovu zahrnuje rovněž posílení ocelové podkonstrukce. Půdní prostory včetně interiéru věží se navíc dočkají nových silnoproudých rozvodů a osvětlení. Samozřejmou součástí prací je revize hromosvodu.

Státní zámek Sychrov – obnova střešního pláště východního křídla

Realizace:

09/2021 - dosud

Pod naším vedením probíhá na státním zámku Sychrov obnova střešního pláště východního křídla zámku spolu s oběma přilehlými věžemi – Bretaňskou a Rakouskou.

Předmětem stavebních prací je nejen oprava krovu a výměna krytiny, ale i oprava a restaurování kamenných prvků včetně komínů či renovace dřevěných oken i původních vitráží. Na střeše postupně přibývá nová střešní krytina z břidlicových šablon i klempířské prvky z měděného plechu. Probíhající oprava prvků krovu zahrnuje rovněž posílení ocelové podkonstrukce. Půdní prostory včetně interiéru věží se navíc dočkají nových silnoproudých rozvodů a osvětlení. Samozřejmou součástí prací je revize hromosvodu.

Související