NKP klášter Plasy - obnova sýpky - I. etapa

Realizace:

05/2023 - dosud

V druhé polovině května se rozeběhly stavební práce na obnově barokní sýpky, která patří bezesporu mezi nejzajímavější budovy plaského klášterního areálu. Rekonstrukce bude spočívat především v opravě střechy, která získá kompletně novou keramickou krytinu z velkých prejzových tašek. Probíhat budou i částečné opravy krovů a řada dalších restaurátorských a sanačních prací. Kompletní obnovou projde hodinová věž, kde budeme mimo jiné dohlížet na demontáž a zpětnou montáž hodinových ručiček unikátního barokního hodinového stroje umístěného právě ve věži sýpky. Ručičky se denně natahují a stroj funguje nepřetržitě od doby své instalace v roce 1686. Technickou zajímavostí bude i instalace lešení, které bude v případě věže řešené jako zavěšené.

NKP klášter Plasy - obnova sýpky - I. etapa

Realizace:

05/2023 - dosud

V druhé polovině května se rozeběhly stavební práce na obnově barokní sýpky, která patří bezesporu mezi nejzajímavější budovy plaského klášterního areálu. Rekonstrukce bude spočívat především v opravě střechy, která získá kompletně novou keramickou krytinu z velkých prejzových tašek. Probíhat budou i částečné opravy krovů a řada dalších restaurátorských a sanačních prací. Kompletní obnovou projde hodinová věž, kde budeme mimo jiné dohlížet na demontáž a zpětnou montáž hodinových ručiček unikátního barokního hodinového stroje umístěného právě ve věži sýpky. Ručičky se denně natahují a stroj funguje nepřetržitě od doby své instalace v roce 1686. Technickou zajímavostí bude i instalace lešení, které bude v případě věže řešené jako zavěšené.

Související