Aktualizovali jsme Politiku ISŘ

10. 5. 2023

Vedení společnosti KONSIT a.s. vydalo ve vazbě na přezkoumání integrovaného systému řízení (ISŘ) za rok 2022 novou Politiku ISŘ a Cíle na další období

Stejně jako každý rok budeme i letos pokračovat v nastoleném trendu. Ke stabilním cílům již tradičně patří udržet statistiky úrazovosti na nule, stejně jako zachovat vysokou kvalitu staveb či standardy v oblasti ochrany životního prostředí. V rámci nadstavbových cílů máme před sebou k již očekávané certifikaci systému řízení bezpečnosti informací například zpracování protikorupčního programu, pracovního řádu, provedení odpadového scanu v kancelářích či SWOT analýzu, která by měla posoudit vhodnost zřízení oddělení BIM či oddělení projekce za účelem rozšíření portfolia naší společnosti o provádění staveb metodou Design & Build.

Politika ISŘ 2023

Aktualizovali jsme Politiku ISŘ

Aktualizovali jsme Politiku ISŘ

10. 5. 2023

Vedení společnosti KONSIT a.s. vydalo ve vazbě na přezkoumání integrovaného systému řízení (ISŘ) za rok 2022 novou Politiku ISŘ a Cíle na další období

Stejně jako každý rok budeme i letos pokračovat v nastoleném trendu. Ke stabilním cílům již tradičně patří udržet statistiky úrazovosti na nule, stejně jako zachovat vysokou kvalitu staveb či standardy v oblasti ochrany životního prostředí. V rámci nadstavbových cílů máme před sebou k již očekávané certifikaci systému řízení bezpečnosti informací například zpracování protikorupčního programu, pracovního řádu, provedení odpadového scanu v kancelářích či SWOT analýzu, která by měla posoudit vhodnost zřízení oddělení BIM či oddělení projekce za účelem rozšíření portfolia naší společnosti o provádění staveb metodou Design & Build.

Politika ISŘ 2023