Archeologický nález v Bohnicích

15. 4. 2021

Při archeologickém dohledu nad výkopovými pracemi v pražských Bohnicích byl nalezen lineární objekt z doby zemědělského pravěku.

Stavba nového pavilonu psychiatrické péče v Bohnicích, na které intenzivně pracujeme, se nachází v archeologicky významném území. P provedení skrývky orniční vrstvy jsme proto přizvaly archeologický dohled, který na staveništi působil bezmála dva měsíce. V rámci postupného odhalování spodních vrstev byl nalezen lineární objekt z doby zemědělkého pravěku. Pro přestavu šlo o mělký příkop a několik dalších drobných objektů. Po dokončení prací archeolochů se opět pouštíme do práce.

Související

Archeologický nález v Bohnicích

Archeologický nález v Bohnicích

15. 4. 2021

Při archeologickém dohledu nad výkopovými pracemi v pražských Bohnicích byl nalezen lineární objekt z doby zemědělského pravěku.

Stavba nového pavilonu psychiatrické péče v Bohnicích, na které intenzivně pracujeme, se nachází v archeologicky významném území. P provedení skrývky orniční vrstvy jsme proto přizvaly archeologický dohled, který na staveništi působil bezmála dva měsíce. V rámci postupného odhalování spodních vrstev byl nalezen lineární objekt z doby zemědělkého pravěku. Pro přestavu šlo o mělký příkop a několik dalších drobných objektů. Po dokončení prací archeolochů se opět pouštíme do práce.

Související