Výstavba nového pavilonu psychiatrické nemocnice Bohnice

Realizace:

11/2020 - 1/2022

Novostavbu pavilonu tvoří budova na půdoryse ležatého písmene E se čtyřmi prsty, půdorysně i výškově členěna tak, aby soudobými výrazovými prostředky reagovala na historické prostředí areálu nemocnice. V jižní části se nacházejí dvě pergoly spojující jednopodlažní části objektu a tím vytvářejí dvě uzavřená atria, která slouží pacientům k volnočasovým aktivitám. V severní části nová budova plynule navazuje pomocí spojovacího krčku na stávající pavilon, který teprve na svoji rekonstrukci čeká. Avšak v budoucnu budou oba objekty sloužit jako jeden celek a budou vzájemně propojeny.

Objekt je řešen tak, aby umožňoval bezbariérový přístup do hlavních částí budovy. V pavilonu se nacházejí tři oddělení. V 1. NP najdeme dvě lůžková oddělení, každé po 14 lůžkách ve dvoulůžkových pokojích (tedy 7 pokojů) a dva jednolůžkové pokoje. Dále jsou v 1.NP umístěny šatny a hygienické zázemí pro zaměstnance, denní místnosti, pracovny, vyšetřovny, výdejny jídel s jídelnou, dvě koupelny pro imobilní. V západní a východním rohu jsou umístěny dvě sesterny s přímým dohledem do celkem 4 pokojů. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází třetí oddělení, má 20 lůžek ve dvoulůžkových pokojích a jeden pokoj s lůžkem pro krátkodobou observaci. Dále se zde nachází výdejna jídel s jídelnou, denní místnosti, návštěvní místnost, čajové kuchyně, vyšetřovny, prostory pro terapii, sesterny, sklady, pracovny lékařů a sester, psychologa, hygienické zázemí, koupelna pro imobilní, tělocvična, zasedací místnost, venkovní terasa, venkovní sportoviště na ploché střeše, vnitřní atrium s bezbariérovým přístupem a venkovní kuřárna.

S ohledem na ochranu vybavení a majetku samotných pacientů jsou v pokojích všechny prvky řešeny v tzv. anti vandal provedení.

Součástí projektu jsou i zpevněné plochy včetně dvou nových asfaltových komunikací a sadové úpravy.

Výstavba nového pavilonu psychiatrické nemocnice Bohnice

Realizace:

11/2020 - 1/2022

Novostavbu pavilonu tvoří budova na půdoryse ležatého písmene E se čtyřmi prsty, půdorysně i výškově členěna tak, aby soudobými výrazovými prostředky reagovala na historické prostředí areálu nemocnice. V jižní části se nacházejí dvě pergoly spojující jednopodlažní části objektu a tím vytvářejí dvě uzavřená atria, která slouží pacientům k volnočasovým aktivitám. V severní části nová budova plynule navazuje pomocí spojovacího krčku na stávající pavilon, který teprve na svoji rekonstrukci čeká. Avšak v budoucnu budou oba objekty sloužit jako jeden celek a budou vzájemně propojeny.

Objekt je řešen tak, aby umožňoval bezbariérový přístup do hlavních částí budovy. V pavilonu se nacházejí tři oddělení. V 1. NP najdeme dvě lůžková oddělení, každé po 14 lůžkách ve dvoulůžkových pokojích (tedy 7 pokojů) a dva jednolůžkové pokoje. Dále jsou v 1.NP umístěny šatny a hygienické zázemí pro zaměstnance, denní místnosti, pracovny, vyšetřovny, výdejny jídel s jídelnou, dvě koupelny pro imobilní. V západní a východním rohu jsou umístěny dvě sesterny s přímým dohledem do celkem 4 pokojů. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází třetí oddělení, má 20 lůžek ve dvoulůžkových pokojích a jeden pokoj s lůžkem pro krátkodobou observaci. Dále se zde nachází výdejna jídel s jídelnou, denní místnosti, návštěvní místnost, čajové kuchyně, vyšetřovny, prostory pro terapii, sesterny, sklady, pracovny lékařů a sester, psychologa, hygienické zázemí, koupelna pro imobilní, tělocvična, zasedací místnost, venkovní terasa, venkovní sportoviště na ploché střeše, vnitřní atrium s bezbariérovým přístupem a venkovní kuřárna.

S ohledem na ochranu vybavení a majetku samotných pacientů jsou v pokojích všechny prvky řešeny v tzv. anti vandal provedení.

Součástí projektu jsou i zpevněné plochy včetně dvou nových asfaltových komunikací a sadové úpravy.

Související