Informace o nových zásadách zpracování osobních údajů

24. 5. 2018

Informace o nových zásadách zpracování osobních údajů

Společnost KONSIT a.s. v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou, resp. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti ke dni 25. května 2018.

Společnost KONSIT a.s. tímto informuje své zákazníky a obchodní partnery, jako i jejich zaměstnance či zástupce, jejichž osobní údaje zpracovává v souladu s uzavřenými smlouvami, o nových Zásadách zpracování osobních údajů společností KONSIT a.s. (dále jen „Zásady“), jež jsou dostupné na webových stránkách www.konsit.cz v sekci CERTIFIKÁTY - GDPR

V tomto dokumentu naleznete veškeré informace o zpracovávání osobních údajů v KONSIT a.s. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo jak např. provést opravu osobních údajů.

Doporučujeme Vám, abyste si informace uvedené v Zásadách pečlivě přečetli a průběžně sledovali jejich obsah, jelikož dokument může být aktualizován. Udělali jsme vše pro to, aby Zásady byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo jeho část vysvětlíme.

Můžete se na nás kdykoliv obrátit písemně na adrese Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00, Praha 6, e-mailem na adrese gdpr@konsit.cz či telefonicky na +420 225 377 111.

Informace o nových zásadách zpracování osobních údajů

Informace o nových zásadách zpracování osobních údajů

24. 5. 2018

Informace o nových zásadách zpracování osobních údajů

Společnost KONSIT a.s. v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou, resp. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti ke dni 25. května 2018.

Společnost KONSIT a.s. tímto informuje své zákazníky a obchodní partnery, jako i jejich zaměstnance či zástupce, jejichž osobní údaje zpracovává v souladu s uzavřenými smlouvami, o nových Zásadách zpracování osobních údajů společností KONSIT a.s. (dále jen „Zásady“), jež jsou dostupné na webových stránkách www.konsit.cz v sekci CERTIFIKÁTY - GDPR

V tomto dokumentu naleznete veškeré informace o zpracovávání osobních údajů v KONSIT a.s. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo jak např. provést opravu osobních údajů.

Doporučujeme Vám, abyste si informace uvedené v Zásadách pečlivě přečetli a průběžně sledovali jejich obsah, jelikož dokument může být aktualizován. Udělali jsme vše pro to, aby Zásady byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo jeho část vysvětlíme.

Můžete se na nás kdykoliv obrátit písemně na adrese Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00, Praha 6, e-mailem na adrese gdpr@konsit.cz či telefonicky na +420 225 377 111.