Posluchárny ČVUT v Trojanově ulici jsme předali do užívání

23. 5. 2022

Na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT realizoval náš tým rekonstrukci dvou hlavních poslucháren.

Většina činností při rekonstrukci poslucháren 101 a 201 byla prováděna za provozu zbytku objektu. Velká část bouracích prací tak musela být koordinována s výukou, aby další generace elity na poli jaderné fyziky náhodou nepřeslechla nějakou zásadní poučku. Byly tak ztíženy zejména přípravné práce při demontáži oken a rozšíření elevací – vyvýšených stupňů, na kterých jsou umístěny lavice a sedačky tak, aby všichni posluchači měli vyhovující výhled na přednášejícího.

Jedním z hlavních důvodů realizace bylo rozšíření elevací tak, aby studenti dostali komfortnější prostor pro sezení a pohyb v lavicích. S tím bezprostředně souvisela taktéž výměna nábytku na elevacích a výměna vzduchotechniky, topení a elektroinstalacíbyla v dutém prostoru pod elevacemi.
Dále byla nahrazena převážná většina dřevěných prvků, instalována nová audiovizuální technika a restaurovány jednotky Křižíkových pohonů zatemnění poslucháren.
Okna poslucháren a přilehlých prostorů byla vyráběna zcela nová, avšak pod dohledem Národního památkového ústavu jako repliky oken původních při dodržení dnešních tepelně technických požadavků.
Při výměně mobiliáře bylo využito co nejvíce původních prvků. Nové jsou tedy pouze sedáky a stoly lavic.
Repasované části obložení doplnily akustické prvky, které na stěnách kopírují secesní vzhled a na stropě přecházejí do ultramoderního řešení s LED osvětlením.
Prostory jsou nově vybaveny důmyslným systémem audiovizuální techniky. Instalovány byly například pylonové tabule, dataprojektory, náhledové displeje, ozvučení, vizualizéry a další.
Pro nás nejméně obvyklou součástí realizace bylo restaurování „Křižíkových pohonů“, a to zejména proto, že se jedná o čistě strojní zařízení. Některé povinnosti při realizaci byly novinkou i pro restaurátory, kteří jsou zvyklí na hodinářsky jemnou a čistou práci ve své dílně. Zde se totiž museli při montáži potýkat i s všudypřítomným prachem a hlukem probíhající stavby a prací na lešení. Za trpělivost a ochotu se přizpůsobit tak patří dík všem, kteří při této práci pomáhali.

Co jsou „Křižíkovy pohony“
V každé z poslucháren jsou osazeny dva „Křižíkovy pohony“, kterými jsou ovládány interiérové zastiňovací rolety oken jedné stěny. Jedná se o jednomotorový pohon, který pomocí důmyslně zpřevodovaných transmisí umožňuje souběžné zastínění všech oken. Díky převodu se totiž každá roleta pohybuje jinou rychlostí a k úplnému zastínění díky tomu dojde v jeden moment.

Související

Posluchárny ČVUT v Trojanově ulici jsme předali do užívání

Foto: Milan Dědek

Posluchárny ČVUT v Trojanově ulici jsme předali do užívání

23. 5. 2022

Na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT realizoval náš tým rekonstrukci dvou hlavních poslucháren.

Většina činností při rekonstrukci poslucháren 101 a 201 byla prováděna za provozu zbytku objektu. Velká část bouracích prací tak musela být koordinována s výukou, aby další generace elity na poli jaderné fyziky náhodou nepřeslechla nějakou zásadní poučku. Byly tak ztíženy zejména přípravné práce při demontáži oken a rozšíření elevací – vyvýšených stupňů, na kterých jsou umístěny lavice a sedačky tak, aby všichni posluchači měli vyhovující výhled na přednášejícího.

Jedním z hlavních důvodů realizace bylo rozšíření elevací tak, aby studenti dostali komfortnější prostor pro sezení a pohyb v lavicích. S tím bezprostředně souvisela taktéž výměna nábytku na elevacích a výměna vzduchotechniky, topení a elektroinstalacíbyla v dutém prostoru pod elevacemi.
Dále byla nahrazena převážná většina dřevěných prvků, instalována nová audiovizuální technika a restaurovány jednotky Křižíkových pohonů zatemnění poslucháren.
Okna poslucháren a přilehlých prostorů byla vyráběna zcela nová, avšak pod dohledem Národního památkového ústavu jako repliky oken původních při dodržení dnešních tepelně technických požadavků.
Při výměně mobiliáře bylo využito co nejvíce původních prvků. Nové jsou tedy pouze sedáky a stoly lavic.
Repasované části obložení doplnily akustické prvky, které na stěnách kopírují secesní vzhled a na stropě přecházejí do ultramoderního řešení s LED osvětlením.
Prostory jsou nově vybaveny důmyslným systémem audiovizuální techniky. Instalovány byly například pylonové tabule, dataprojektory, náhledové displeje, ozvučení, vizualizéry a další.
Pro nás nejméně obvyklou součástí realizace bylo restaurování „Křižíkových pohonů“, a to zejména proto, že se jedná o čistě strojní zařízení. Některé povinnosti při realizaci byly novinkou i pro restaurátory, kteří jsou zvyklí na hodinářsky jemnou a čistou práci ve své dílně. Zde se totiž museli při montáži potýkat i s všudypřítomným prachem a hlukem probíhající stavby a prací na lešení. Za trpělivost a ochotu se přizpůsobit tak patří dík všem, kteří při této práci pomáhali.

Co jsou „Křižíkovy pohony“
V každé z poslucháren jsou osazeny dva „Křižíkovy pohony“, kterými jsou ovládány interiérové zastiňovací rolety oken jedné stěny. Jedná se o jednomotorový pohon, který pomocí důmyslně zpřevodovaných transmisí umožňuje souběžné zastínění všech oken. Díky převodu se totiž každá roleta pohybuje jinou rychlostí a k úplnému zastínění díky tomu dojde v jeden moment.

Související