Výměna oken a rekonstrukce poslucháren ČVUT - Trojanova

Realizace:

09/2021 - 05/2022

Na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT realizoval náš tým rekonstrukci dvou hlavních poslucháren.

Většina činností při rekonstrukci poslucháren 101 a 201 byla prováděna za provozu zbytku objektu. Tento fakt komplikoval zejména přípravné práce při demontáži oken a rozšíření elevací – vyvýšených stupňů, na kterých jsou umístěny lavice a sedačky tak, aby všichni posluchači měli vyhovující výhled na přednášejícího.

Kromě zmiňovaného rozšíření elevací a související výměny nábytku byla v dutém prostoru pod elevacemi realizována výměna vzduchotechniky, topení a elektroinstalací. Dále byla nahrazena převážná většina dřevěných prvků, instalována nová audiovizuální technika a restaurovány jednotky Křižíkových pohonů zatemnění poslucháren.
Okna poslucháren a přilehlých prostorů byla vyráběna zcela nová, avšak pod dohledem Národního památkového ústavu jako repliky oken původních při dodržení dnešních tepelně technických požadavků.
Při výměně mobiliáře bylo využito co nejvíce původních prvků. Nové jsou tedy pouze sedáky a stoly lavic. Repasované části obložení doplnily akustické prvky, které na stěnách kopírují secesní vzhled a na stropě přecházejí do ultramoderního řešení s LED osvětlením.

Prostory jsou nově vybaveny důmyslným systémem audiovizuální techniky. Instalovány byly například pylonové tabule, dataprojektory, náhledové displeje, ozvučení, vizualizéry a další.
Pro nás nejméně obvyklou součástí realizace bylo restaurování „Křižíkových pohonů“, a to zejména proto, že se jedná o čistě strojní zařízení. Jedná se o jednomotorový pohon, který pomocí důmyslně zpřevodovaných transmisí umožňuje souběžné zastínění všech oken. Díky převodu se totiž každá roleta pohybuje jinou rychlostí a k úplnému zastínění díky tomu dojde v jeden moment.

Foto: Milan Dědek

Výměna oken a rekonstrukce poslucháren ČVUT - Trojanova

Realizace:

09/2021 - 05/2022

Na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT realizoval náš tým rekonstrukci dvou hlavních poslucháren.

Většina činností při rekonstrukci poslucháren 101 a 201 byla prováděna za provozu zbytku objektu. Tento fakt komplikoval zejména přípravné práce při demontáži oken a rozšíření elevací – vyvýšených stupňů, na kterých jsou umístěny lavice a sedačky tak, aby všichni posluchači měli vyhovující výhled na přednášejícího.

Kromě zmiňovaného rozšíření elevací a související výměny nábytku byla v dutém prostoru pod elevacemi realizována výměna vzduchotechniky, topení a elektroinstalací. Dále byla nahrazena převážná většina dřevěných prvků, instalována nová audiovizuální technika a restaurovány jednotky Křižíkových pohonů zatemnění poslucháren.
Okna poslucháren a přilehlých prostorů byla vyráběna zcela nová, avšak pod dohledem Národního památkového ústavu jako repliky oken původních při dodržení dnešních tepelně technických požadavků.
Při výměně mobiliáře bylo využito co nejvíce původních prvků. Nové jsou tedy pouze sedáky a stoly lavic. Repasované části obložení doplnily akustické prvky, které na stěnách kopírují secesní vzhled a na stropě přecházejí do ultramoderního řešení s LED osvětlením.

Prostory jsou nově vybaveny důmyslným systémem audiovizuální techniky. Instalovány byly například pylonové tabule, dataprojektory, náhledové displeje, ozvučení, vizualizéry a další.
Pro nás nejméně obvyklou součástí realizace bylo restaurování „Křižíkových pohonů“, a to zejména proto, že se jedná o čistě strojní zařízení. Jedná se o jednomotorový pohon, který pomocí důmyslně zpřevodovaných transmisí umožňuje souběžné zastínění všech oken. Díky převodu se totiž každá roleta pohybuje jinou rychlostí a k úplnému zastínění díky tomu dojde v jeden moment.

Související