Jarpice - městské polyfunkční centrum

Stavba:Jarpice - městské polyfunkční centrum
Místo:Jarpice
Investor:Obec Jarpice
Projektant:YDS architekti
Zahájení výstavby:2020/10
Realizace:2022/4
Divize:Divize 4 | Ing. Jiří Urban - tel. 225 377 161
Jarpice - městské polyfunkční centrum Jarpice - městské polyfunkční centrum Jarpice - městské polyfunkční centrum Jarpice - městské polyfunkční centrum Jarpice - městské polyfunkční centrum Jarpice - městské polyfunkční centrum
 

Fotografie z výstavby

Jarpice - městské polyfunkční centrum Jarpice - městské polyfunkční centrum Jarpice - městské polyfunkční centrum Jarpice - městské polyfunkční centrum Jarpice - městské polyfunkční centrum
 

Charakteristika

Nové centrum Jarpic tvoří tři na první pohled nenápadné objekty, které však významnou měrou zvyšují atraktivitu obce. Vnější strohost architektonického výrazu budov ostře kontrastuje s vnitřním prostředím, které zútulňují přiznané dřevěné konstrukce. Vesnička s necelými třemi sty obyvatel díky této realizaci získává nový prostor pro radnici, restauraci, kadeřnictví, obchod s potravinami, obecní byty a multifunkční halu pro pořádání kulturních a sportovních akcí.

Z důvodu nevyhovujícího dispozičního řešení a špatného statického stavu dvou ze tří objektů bylo v projekční fázi rozhodnuto o demolici chléva a stodoly. Původní obytný objekt byl naopak ponechán a navržen k celkové rekonstrukci. Komplex vzájemně funkčně i stavebně propojených staveb vznikl prakticky na původním půdoryse tak, aby objemově a tvarově co nejvíce respektoval a zachoval charakteristický venkovský ráz zástavby.

V rekonstruovaném objektu vznikly prostory pro obecní úřad a restauraci, která je spojovacím krčkem napojena přímo na víceúčelovou halu. Funkční náplň zděné novostavby, která spolu s původním objektem vytváří hlavní průčelí komplexu, tvoří kombinace komerčních prostor v přízemí (kadeřnictví a obchod s potravinami) a bytů v patře. S respektem k měřítku okolní vesnické zástavby vznikla i víceúčelová hala, která byla navržena tak, aby vzbuzovala dojem dvou samostatných budov. Její konstrukci tvoří příhradové lepené vazníky opláštěné sendvičovými panely.&undefined;