Práce na Martinickém paláci jsou kompletně dokončeny

31. 3. 2022

Poslední dva roky strávili naši kolegové na rekonstrukci překrásného historického objektu Martinického paláce.

Rekonstrukce byla prováděna pod dotací ze státního fondu a pod dohledem Národního památkového úřadu. Rozdělena byla do tří etap. Na dvě samostatné části byla rozdělena realizace střechy, třetí etapou pak byl prostor vinárny.

Rekonstrukci tvarově složité střechy s neskutečným výhledem na Prahu si jistě nejvíce užili pokrývači a tesaři ze společnosti Střechy Vrňata & Žáčik s. r. o. V rámci prací byly provedeny opravy krovu, trámové výměny, nové laťování a kompletně nová prejzová krytina a veškeré plechování. V rámci opravy střechy byly samozřejmě také opraveny komíny a komínové lávky a instalován nový hromosvod. Nově byly realizovány také vikýře včetně vikýřových oken, která byla zpracována jako kopie těch ze sedmdesátých let, jelikož původní se bohužel nedochovala.

Další částí rekonstrukce byla oprava fasád kromě sgrafit, která se nacházejí v celkem dobrém stavu a bylo tedy rozhodnuto, že se v tuto chvíli restaurovat nebudou.

Oprava ostatních částí fasády byla poměrně často přerušována kvůli požadavkům filmových štábů, které zdejší prostory hojně využívají pro natáčení dobových scén, takže realizace trvala o něco déle. Několikrát jsme dokonce museli bourat lešení… Barva fasády se vzorkovala pod dohledem památkářů a nakonec je pohledová vrstva omítky provedena z probarveného vápenného štuku okrové barvy.

Suterén tvořily v době našeho příchodu nevyužívané prostory zázemí. Z těchto prostorů byla vybudována moderní vinárna s historizujícími prvky. Omítky jsou zde provedeny přírodní, stejně jako fasáda okrové barvy z probarveného štuku.

Vinárna je vybavena též kuchyní s gastro provozem, ve které od poloviny dubna loňského roku kouzlí šéfkuchař InterContinentalu Roman Dolejš. Na prvotřídním menu si zde pochutnávají nejen zaměstnanci investora, ale také naši kolegové a pracovníci poddodavatelů.

Jak již vyplývá z výše uvedeného, prostory Martinického paláce jsou hojně využívány jako kulisy dobových a historizujících filmů, pohádek a seriálů. Například se traduje, že fresky, které některé z nás na první pohled ohromily, byly realizovány filmovými architekty při natáčení seriálu Borgiové.

Související

Práce na Martinickém paláci jsou kompletně dokončeny

Foto: Václav Wenig

Práce na Martinickém paláci jsou kompletně dokončeny

31. 3. 2022

Poslední dva roky strávili naši kolegové na rekonstrukci překrásného historického objektu Martinického paláce.

Rekonstrukce byla prováděna pod dotací ze státního fondu a pod dohledem Národního památkového úřadu. Rozdělena byla do tří etap. Na dvě samostatné části byla rozdělena realizace střechy, třetí etapou pak byl prostor vinárny.

Rekonstrukci tvarově složité střechy s neskutečným výhledem na Prahu si jistě nejvíce užili pokrývači a tesaři ze společnosti Střechy Vrňata & Žáčik s. r. o. V rámci prací byly provedeny opravy krovu, trámové výměny, nové laťování a kompletně nová prejzová krytina a veškeré plechování. V rámci opravy střechy byly samozřejmě také opraveny komíny a komínové lávky a instalován nový hromosvod. Nově byly realizovány také vikýře včetně vikýřových oken, která byla zpracována jako kopie těch ze sedmdesátých let, jelikož původní se bohužel nedochovala.

Další částí rekonstrukce byla oprava fasád kromě sgrafit, která se nacházejí v celkem dobrém stavu a bylo tedy rozhodnuto, že se v tuto chvíli restaurovat nebudou.

Oprava ostatních částí fasády byla poměrně často přerušována kvůli požadavkům filmových štábů, které zdejší prostory hojně využívají pro natáčení dobových scén, takže realizace trvala o něco déle. Několikrát jsme dokonce museli bourat lešení… Barva fasády se vzorkovala pod dohledem památkářů a nakonec je pohledová vrstva omítky provedena z probarveného vápenného štuku okrové barvy.

Suterén tvořily v době našeho příchodu nevyužívané prostory zázemí. Z těchto prostorů byla vybudována moderní vinárna s historizujícími prvky. Omítky jsou zde provedeny přírodní, stejně jako fasáda okrové barvy z probarveného štuku.

Vinárna je vybavena též kuchyní s gastro provozem, ve které od poloviny dubna loňského roku kouzlí šéfkuchař InterContinentalu Roman Dolejš. Na prvotřídním menu si zde pochutnávají nejen zaměstnanci investora, ale také naši kolegové a pracovníci poddodavatelů.

Jak již vyplývá z výše uvedeného, prostory Martinického paláce jsou hojně využívány jako kulisy dobových a historizujících filmů, pohádek a seriálů. Například se traduje, že fresky, které některé z nás na první pohled ohromily, byly realizovány filmovými architekty při natáčení seriálu Borgiové.

Související