Martinický palác

Investor:

Martinický palác

Realizace:

03/2020 - 03/2022

Předmětem stavby je oprava střech významného souboru kdysi částečně samostatných a dnes sloučených budov, který je součástí velmi hodnotné palácové zástavby Prahy 1. Martinický palác je kulturní nemovitou památkou s nejvyšší hodnotou památkové ochrany.

Rekonstrukce střechy a krovů spočívá ve výměně prejzové krytiny včetně laťování a ve výměně stávajícího měděného oplechování za nové. Současně bude sejmuta novodobá PVC střešní folie, podkladní plochy z prken, a to jak pod střešní folií, tak i pod oplechovanými plochami, budou zrevidovány a případně plošně vyměněny. Totéž platí pro plochy úžlabních střešních rovin, které jsou již dnes částečně rovněž vybedněné. Prvky krovu budou po sejmutí oplechování a střešní krytiny zrevidovány po zpřístupnění tesařských konstrukcí z lešení.

Rozvlákněný povrch původních krovových prvků bude šetrně odstraněn, poškozená místa dřeva budou vyříznuta a nahrazena dřevem novým, spoje tesařské dřevěnými kolíky. Následně bude veškeré nové i stáv. dřevo chemicky impregnováno vhodnými prostředky.Veškeré půdní prostory budou vyklizeny od stavební suti a vyčištěny. V rámci stavby tak bude provedena oprava omítek nadstřešních částí komínových těles a rubových částí štítových atik, potřebná pro nové olemování měděným plechem.

Martinický palác

Investor:

Martinický palác

Realizace:

03/2020 - 03/2022

Předmětem stavby je oprava střech významného souboru kdysi částečně samostatných a dnes sloučených budov, který je součástí velmi hodnotné palácové zástavby Prahy 1. Martinický palác je kulturní nemovitou památkou s nejvyšší hodnotou památkové ochrany.

Rekonstrukce střechy a krovů spočívá ve výměně prejzové krytiny včetně laťování a ve výměně stávajícího měděného oplechování za nové. Současně bude sejmuta novodobá PVC střešní folie, podkladní plochy z prken, a to jak pod střešní folií, tak i pod oplechovanými plochami, budou zrevidovány a případně plošně vyměněny. Totéž platí pro plochy úžlabních střešních rovin, které jsou již dnes částečně rovněž vybedněné. Prvky krovu budou po sejmutí oplechování a střešní krytiny zrevidovány po zpřístupnění tesařských konstrukcí z lešení.

Rozvlákněný povrch původních krovových prvků bude šetrně odstraněn, poškozená místa dřeva budou vyříznuta a nahrazena dřevem novým, spoje tesařské dřevěnými kolíky. Následně bude veškeré nové i stáv. dřevo chemicky impregnováno vhodnými prostředky.Veškeré půdní prostory budou vyklizeny od stavební suti a vyčištěny. V rámci stavby tak bude provedena oprava omítek nadstřešních částí komínových těles a rubových částí štítových atik, potřebná pro nové olemování měděným plechem.

Související