Přijali jsme Protikorupční program

27. 11. 2023

Vedení společnosti schválilo 22. 11. 2023 Protikorupční program, který je závazný pro všechny zaměstnance, jeho řídící a kontrolní orgány, dále pro smluvní strany a uživatele třetích stran v rozsahu dle smluvních podmínek

Protikorupční program si klade za cíl poskytnout návod k vytváření a posilování protikorupčního prostředí a popsat základní nástroje a mechanismy nastavené za účelem odhalování takového chování včetně stanovení a přijímání nápravných opatření.
Tento Protikorupční program je účinný od 1. 12. 2023.

Přijali jsme Protikorupční program

Přijali jsme Protikorupční program

27. 11. 2023

Vedení společnosti schválilo 22. 11. 2023 Protikorupční program, který je závazný pro všechny zaměstnance, jeho řídící a kontrolní orgány, dále pro smluvní strany a uživatele třetích stran v rozsahu dle smluvních podmínek

Protikorupční program si klade za cíl poskytnout návod k vytváření a posilování protikorupčního prostředí a popsat základní nástroje a mechanismy nastavené za účelem odhalování takového chování včetně stanovení a přijímání nápravných opatření.
Tento Protikorupční program je účinný od 1. 12. 2023.