Rekonstrukce nároží Dejvické a Bubenečské ulice je dokončeno

12. 7. 2021

Posledních bezmála 16 měsíců probíhala pod taktovkou Jiřího Isla velmi náročná rekonstrukce bytového domu Dejvická 4 s vysokým podílem bouraných a nově zhotovených konstrukcí na omezeném prostoru. Realizace je zdárně dokončena a objekt může dál hrdě sloužit jeho aktuálním uživatelům.

Původní budova byla po provedení její nástavby velmi poškozená, protože stála na nestabilním podloží. Pomocí speciálního zakládání tryskovou injektáží po celém obvodu původního objektu se podařilo základy sanovat a z památkového hlediska ceněný objekt tak mohl být alespoň v jeho obvodu zachován. V rámci prováděné rekonstrukce byla provedena demolice všech vodorovných a svislých nenosných konstrukcí, tedy zdí a stropů. Ponecháno bylo pouze nosné zdivo, které bylo staticky sanováno vetknutím nových ocelových sloupů a jejich provázáním do ocelových rámů. Celá tato nová nosná konstrukce byla zpevněna železobetonovými stropy litými do trapézových plechů.

Pro zachování vzhledu objektu nahradily od druhého patra stará okna repliky 1:1 za použití kování vybraných tak, aby tvarově a materiálově odpovídala původním a dům má novou střechu, tvarem a uspořádáním přesně kopírující tu původní.

Náš tým vdechl starému domu nový život a nám nezbývá, než mu popřát další dlouhé žití!

Související

Rekonstrukce nároží Dejvické a Bubenečské ulice je dokončeno

Foto: Václav Wenig

Rekonstrukce nároží Dejvické a Bubenečské ulice je dokončeno

12. 7. 2021

Posledních bezmála 16 měsíců probíhala pod taktovkou Jiřího Isla velmi náročná rekonstrukce bytového domu Dejvická 4 s vysokým podílem bouraných a nově zhotovených konstrukcí na omezeném prostoru. Realizace je zdárně dokončena a objekt může dál hrdě sloužit jeho aktuálním uživatelům.

Původní budova byla po provedení její nástavby velmi poškozená, protože stála na nestabilním podloží. Pomocí speciálního zakládání tryskovou injektáží po celém obvodu původního objektu se podařilo základy sanovat a z památkového hlediska ceněný objekt tak mohl být alespoň v jeho obvodu zachován. V rámci prováděné rekonstrukce byla provedena demolice všech vodorovných a svislých nenosných konstrukcí, tedy zdí a stropů. Ponecháno bylo pouze nosné zdivo, které bylo staticky sanováno vetknutím nových ocelových sloupů a jejich provázáním do ocelových rámů. Celá tato nová nosná konstrukce byla zpevněna železobetonovými stropy litými do trapézových plechů.

Pro zachování vzhledu objektu nahradily od druhého patra stará okna repliky 1:1 za použití kování vybraných tak, aby tvarově a materiálově odpovídala původním a dům má novou střechu, tvarem a uspořádáním přesně kopírující tu původní.

Náš tým vdechl starému domu nový život a nám nezbývá, než mu popřát další dlouhé žití!

Související