BD Dejvická 4

Stavba:BD Dejvická 4
Místo:Dejvická 4, Praha 6
Investor:Městská část Praha 6
Projektant:BOMART s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Martin Zlesák
Zahájení výstavby:2019/03
Divize:Divize 5 | Ing. Pavel Polcar - tel. 225 377 161
 

Fotografie z výstavby

BD Dejvická 4 BD Dejvická 4 BD Dejvická 4 BD Dejvická 4 BD Dejvická 4 BD Dejvická 4 BD Dejvická 4 BD Dejvická 4 BD Dejvická 4
 

Charakteristika

Dojde k provedení postupné rekonstrukce a rozsáhlé sanace stávajícího objektu se zachováním vzhledu uličních fasád a úpravou dvorní části.
Dokumentace počítá se statickou sanací objektu, opatřeními proti pronikání vlhkosti a radonu z podlaží do suterénu, náhradou vodorovných konstrukcí mezi
podlažími a výměnou střechy ve stejném tvaru a uspořádání směrem do ulic Dejvická a Bubenečská dle stávající střechy.
Dále bude upravena dvorní část domu.
Bude zachováno využití objektu primárně pro bydlení ve 4. až 6.NP, dále bude doplněno o provoz restaurace v přízemí a
suterénu (včetně potřebného technického zázemí, slaboproudé rozvody, ups a lapolu), o ordinace ve 2.NP a kancelářské
prostory ve 3.NP. Počet podlaží zůstane zachován, resp. jedno podzemní a pět nadzemních podlaží a podkroví. Uliční fasády
parteru Dejvické a Bubenečské ulice budou nepatrně upraveny pro potřeby řešení nových vstupů do objektu. Střešní okna
budou osazeny v návaznosti na nové dispozice. Záměrem je zásah do parteru minimalizovat.
Součástí stavebního objektu je i odstranění, úprava nebo zaslepení inženýrských sítí na úrovni fasády a pod objektem.