Školení ZAPA TECH

13. 4. 2022

Jelikož technologie, postupy i materiály se stejně jako vše neustále vyvíjí, je nezbytně nutné, abychom se stále vzdělávali a nasávali nové vědomosti. Naši kolegové proto měli možnost zúčastnit se školení ZAPA TECH o výrobě betonu.

Krátké shrnutí očima naší přípravářky, Ing. Kateřiny Válkové, přinášíme níže:

Zajímavou myšlenkou tohoto školení týkajícího se procedury výroby betonu a jeho složek bylo to, že i beton je vyráběn z neobnovitelných zdrojů. Navíc při jeho výrobě vzniká velké množství skleníkových plynů a spotřebovává se nezanedbatelné množství vody. Z hlediska pohledu do budoucna je tedy nezbytné, aby se jeho výrobci zaměřili i na udržitelnost. Dále byly posluchačům představeny nové neokoukané druhy betonů – ZAPA AQUASTOP (beton pro konstrukce bílé vany), XYPEX (hydroizolačního systém) a ZAPA AGRO (beton pro konstrukce zemědělských staveb). Seznámeni jsme byli i s vlastnostmi a užitím zmíněných betonů a k promítnutým obrázkům z více či méně povedených staveb bylo doplněno odůvodnění vzniku chyb a nedokonalostí. Během online webináře bylo díky komentářům možné dotazovat se přímo přednášejících a bonusem byla i soutěž.

Školení ZAPA TECH

Školení ZAPA TECH

13. 4. 2022

Jelikož technologie, postupy i materiály se stejně jako vše neustále vyvíjí, je nezbytně nutné, abychom se stále vzdělávali a nasávali nové vědomosti. Naši kolegové proto měli možnost zúčastnit se školení ZAPA TECH o výrobě betonu.

Krátké shrnutí očima naší přípravářky, Ing. Kateřiny Válkové, přinášíme níže:

Zajímavou myšlenkou tohoto školení týkajícího se procedury výroby betonu a jeho složek bylo to, že i beton je vyráběn z neobnovitelných zdrojů. Navíc při jeho výrobě vzniká velké množství skleníkových plynů a spotřebovává se nezanedbatelné množství vody. Z hlediska pohledu do budoucna je tedy nezbytné, aby se jeho výrobci zaměřili i na udržitelnost. Dále byly posluchačům představeny nové neokoukané druhy betonů – ZAPA AQUASTOP (beton pro konstrukce bílé vany), XYPEX (hydroizolačního systém) a ZAPA AGRO (beton pro konstrukce zemědělských staveb). Seznámeni jsme byli i s vlastnostmi a užitím zmíněných betonů a k promítnutým obrázkům z více či méně povedených staveb bylo doplněno odůvodnění vzniku chyb a nedokonalostí. Během online webináře bylo díky komentářům možné dotazovat se přímo přednášejících a bonusem byla i soutěž.