Spustili jsme Etickou linku

1. 3. 2022

Rozhodli jsme se zřídit tzv. etickou linku, která má poskytnout právní ochranu lidem informujícím o poškození veřejného zájmu, o němž se dozví v zaměstnání nebo v souvislosti s ním. Spáchané či plánované nepravosti se mohou týkat veřejných zakázek, finančních služeb, praní špinavých peněz, ale třeba i ochrany životního prostředí.

Etická linka bude zprovozněna ve spolupráci se společností BDO Audit, s. r. o. , která pro nás bude vykonávat funkci příslušné osoby s povinnostmi k tomu náležejícími.

Oznámení je možné podat nejlépe elektronicky prostřednictvím portálu eticshotline spravovaného právě BDO.

Podrobnosti o tom, kdo může podat oznámení, co může být oznámeno, jak probíhá vyřízení oznámení a jak jsou chráněny Vaše osobní údaje, naleznete v Politice ochrany oznamovatelů .

Spustili jsme Etickou linku

Spustili jsme Etickou linku

1. 3. 2022

Rozhodli jsme se zřídit tzv. etickou linku, která má poskytnout právní ochranu lidem informujícím o poškození veřejného zájmu, o němž se dozví v zaměstnání nebo v souvislosti s ním. Spáchané či plánované nepravosti se mohou týkat veřejných zakázek, finančních služeb, praní špinavých peněz, ale třeba i ochrany životního prostředí.

Etická linka bude zprovozněna ve spolupráci se společností BDO Audit, s. r. o. , která pro nás bude vykonávat funkci příslušné osoby s povinnostmi k tomu náležejícími.

Oznámení je možné podat nejlépe elektronicky prostřednictvím portálu eticshotline spravovaného právě BDO.

Podrobnosti o tom, kdo může podat oznámení, co může být oznámeno, jak probíhá vyřízení oznámení a jak jsou chráněny Vaše osobní údaje, naleznete v Politice ochrany oznamovatelů .