Stavební úpravy Trčkových domů a zahrady pokračují

22. 3. 2024

V areálu Martinického paláce rekonstruujeme dvě sloučené budovy Trčkových domů. Od loňského léta, kdy byly zahájeny práce, stavba významně pokročila kupředu.

Nové jsou krovy i prejzová krytina. Proběhla oprava základu Velkého Trčkova domu spolu s provedením izolace proti vlhkosti pod úrovní terénu v místě budoucích žulových dlažeb ve dvoře. Hotové jsou i izolace proti radonu a vlhkosti v Malém domku.
Současně se betonují podlahy v přízemí na plastových tvarovkách, které zajistí provětrání podlah na terénu z důvodu celkově zvýšené vlhkosti obou objektů.
Dále byla provedena příprava pro osazení osobního výtahu v prosklené šachtě. Nejdříve bylo nutné do části stávající klenby vybetonovat železobetonová zesilující žebra a po dostatečném vyzrání betonu probourat prostup. Zároveň se realizovala monolitická vana dojezdu výtahu, aby mohla být následně osazena ocelová konstrukce výtahové šachty. Zahájena byla také montáž ocelového schodiště.

V současné době probíhá vzorkování odstínů fasády a oken a realizační tým zahájil částečné bourání přístavby, kde bude následně nutné zpevnit základy.

Související

Stavební úpravy Trčkových domů a zahrady pokračují
Stavební úpravy Trčkových domů a zahrady pokračují
Stavební úpravy Trčkových domů a zahrady pokračují
Stavební úpravy Trčkových domů a zahrady pokračují

Stavební úpravy Trčkových domů a zahrady pokračují

22. 3. 2024

V areálu Martinického paláce rekonstruujeme dvě sloučené budovy Trčkových domů. Od loňského léta, kdy byly zahájeny práce, stavba významně pokročila kupředu.

Nové jsou krovy i prejzová krytina. Proběhla oprava základu Velkého Trčkova domu spolu s provedením izolace proti vlhkosti pod úrovní terénu v místě budoucích žulových dlažeb ve dvoře. Hotové jsou i izolace proti radonu a vlhkosti v Malém domku.
Současně se betonují podlahy v přízemí na plastových tvarovkách, které zajistí provětrání podlah na terénu z důvodu celkově zvýšené vlhkosti obou objektů.
Dále byla provedena příprava pro osazení osobního výtahu v prosklené šachtě. Nejdříve bylo nutné do části stávající klenby vybetonovat železobetonová zesilující žebra a po dostatečném vyzrání betonu probourat prostup. Zároveň se realizovala monolitická vana dojezdu výtahu, aby mohla být následně osazena ocelová konstrukce výtahové šachty. Zahájena byla také montáž ocelového schodiště.

V současné době probíhá vzorkování odstínů fasády a oken a realizační tým zahájil částečné bourání přístavby, kde bude následně nutné zpevnit základy.

Související