Práce na Colloredo-Mansfeldském paláci postupují

20. 3. 2024

V nejsložitější části projektu, a sice v místě krovu jižního křídla nad freskou, jsme zahájili stavbu lešení pro provizorní střechu.

Po instalaci provizorní střechy, která zajistí ochranu krovu, potažmo zmíněné fresky, bude následovat demontáž stávající krytiny. Dosud byla odstraněna polovina násypů a probíhá výměna krovu i zhlaví stropních trámů přímo nad freskou. Krov je nyní v havarijním stavu, provizorně postahovaný popruhy ještě z období před zahájením rekonstrukce.

Ve východním křídle jsou dokončeny protézy a také bednění a pojistná hydroizolace. Nyní probíhá laťování, zdění komína, příprava na montáž vikýřů.
Současně Probíhá záchrana malovaných prken, což si napřímo zajišťuje objednatel.

V západním křídle probíhá motnáž stropních trámů.

Související

Práce na Colloredo-Mansfeldském paláci postupují

Práce na Colloredo-Mansfeldském paláci postupují

20. 3. 2024

V nejsložitější části projektu, a sice v místě krovu jižního křídla nad freskou, jsme zahájili stavbu lešení pro provizorní střechu.

Po instalaci provizorní střechy, která zajistí ochranu krovu, potažmo zmíněné fresky, bude následovat demontáž stávající krytiny. Dosud byla odstraněna polovina násypů a probíhá výměna krovu i zhlaví stropních trámů přímo nad freskou. Krov je nyní v havarijním stavu, provizorně postahovaný popruhy ještě z období před zahájením rekonstrukce.

Ve východním křídle jsou dokončeny protézy a také bednění a pojistná hydroizolace. Nyní probíhá laťování, zdění komína, příprava na montáž vikýřů.
Současně Probíhá záchrana malovaných prken, což si napřímo zajišťuje objednatel.

V západním křídle probíhá motnáž stropních trámů.

Související