Studentská exkurze v Colloredo-Mansfeldském paláci

22. 4. 2024

Realizační tým divize 5 pracující na rekonstrukci Colloredo-Mansfeldského paláce hostil v minulém týdnu skupinu studentů Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Na programu exkurze probíhající pod taktovkou Katedry technologie staveb FSv ČVUT bylo téma BOZP a jeho specifika v kontextu rekonstrukce památek. Budoucí absolventi oboru Příprava a realizace staveb si mohli názorně prohlédnout, jak je potřeba zajistit stavbu tak, aby byla dodrženy všechny požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a současně byly umožněny práce na historických konstrukcích a rovněž ochrana cenných artefaktů.

Související

Studentská exkurze v Colloredo-Mansfeldském paláci

Studentská exkurze v Colloredo-Mansfeldském paláci

22. 4. 2024

Realizační tým divize 5 pracující na rekonstrukci Colloredo-Mansfeldského paláce hostil v minulém týdnu skupinu studentů Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Na programu exkurze probíhající pod taktovkou Katedry technologie staveb FSv ČVUT bylo téma BOZP a jeho specifika v kontextu rekonstrukce památek. Budoucí absolventi oboru Příprava a realizace staveb si mohli názorně prohlédnout, jak je potřeba zajistit stavbu tak, aby byla dodrženy všechny požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a současně byly umožněny práce na historických konstrukcích a rovněž ochrana cenných artefaktů.

Související