Fotovoltaická elektrárna I, 2564,1 kWp, Klatovy

Investor:

PREMIER ENERGY s.r.o.

Realizace:

08/2010 - 11/2010

Stavba je provedena pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Jedná se o instalaci fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 2564,1 kWp. Všechny sekce FV systému budou umístěny na nosné hliníkové a ocelové konstrukci kotvené na ocelové vrtané piloty. Na ploše areálu se bude nacházet 2 kioskové trafostanice. V jihovýchodní části areálu bude zřízeno zázemí sloužící pro obsluhu a servisní činnosti elektrárny. Jako generátor elektrické energie je navržen systém z monokrystalických panelů. Konfigurace osazení jednotlivých panelů byla zvolena na šest panelů umístěných naležato nad sebou. FV systém bude vybaven měřícím systémem umožňujícím monitorování výroby a stavu jednotlivých střídačů. Zastavěná plocha pro celý systém je cca 38 000 m².

Fotovoltaická elektrárna I, 2564,1 kWp, Klatovy

Investor:

PREMIER ENERGY s.r.o.

Realizace:

08/2010 - 11/2010

Stavba je provedena pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Jedná se o instalaci fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 2564,1 kWp. Všechny sekce FV systému budou umístěny na nosné hliníkové a ocelové konstrukci kotvené na ocelové vrtané piloty. Na ploše areálu se bude nacházet 2 kioskové trafostanice. V jihovýchodní části areálu bude zřízeno zázemí sloužící pro obsluhu a servisní činnosti elektrárny. Jako generátor elektrické energie je navržen systém z monokrystalických panelů. Konfigurace osazení jednotlivých panelů byla zvolena na šest panelů umístěných naležato nad sebou. FV systém bude vybaven měřícím systémem umožňujícím monitorování výroby a stavu jednotlivých střídačů. Zastavěná plocha pro celý systém je cca 38 000 m².