Rekonstrukce areálu firmy KOMWAG

Investor:

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

Realizace:

04/2014 - 05/2015

Předmětem rekonstrukce bylo odstranění technicky nevyhovujících objektů a jejich náhrada objekty novými - zejména novým provozním objektem a objekty malé a velké temperované haly, Nově přibylo rovněž zázemí dílen, hala pro mytí vozidel a nová areálová čerpací stanice pohonných látek s podzemním zásobníkem.

V areálu zůstala z původních objektů pouze administrativní budova vedení firmy a budova opravárenské dílny, která se zrekonstruovala.

Novou výstavbou byl areál doplněn za účelem vytvoření komplexního provozního a technologického centra firmy včetně kvalitního sociálního zázemí zaměstnanců.

Rekonstrukce areálu firmy KOMWAG

Investor:

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

Realizace:

04/2014 - 05/2015

Předmětem rekonstrukce bylo odstranění technicky nevyhovujících objektů a jejich náhrada objekty novými - zejména novým provozním objektem a objekty malé a velké temperované haly, Nově přibylo rovněž zázemí dílen, hala pro mytí vozidel a nová areálová čerpací stanice pohonných látek s podzemním zásobníkem.

V areálu zůstala z původních objektů pouze administrativní budova vedení firmy a budova opravárenské dílny, která se zrekonstruovala.

Novou výstavbou byl areál doplněn za účelem vytvoření komplexního provozního a technologického centra firmy včetně kvalitního sociálního zázemí zaměstnanců.