Stavební úpravy a nová expozice Maiselovy synagogy v Praze, Maiselově ulici

Projektant:

ing. arch. Hynek Fetterle, BELCREDI architektura a ing. arch. Libor Kovář

Realizace:

02/2014 - 04/2015

Maiselova synagoga je významným objektem v souboru dochovaných staveb pražského židovského ghetta v městské čtvrti Josefov. Stavba je kulturní nemovitou památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek 38869/1-453 a je součástí památkové rezervace v hlavním městě Praze, která byla v roce 1992 zařazena do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Předmětem rekonstrukce probíhající pod taktovkou KONSITu byly stavební a restaurátorské práce včetně dodávky a montáže vitrín a instalace audiovizuálních prvků. Součástí obnovy byly i opravy střechy nad vestibulem, dodávka a montáž truhlářských výrobků a v neposlední řadě i provedení venkovních úprav.

Stavební úpravy a nová expozice Maiselovy synagogy v Praze, Maiselově ulici

Projektant:

ing. arch. Hynek Fetterle, BELCREDI architektura a ing. arch. Libor Kovář

Realizace:

02/2014 - 04/2015

Maiselova synagoga je významným objektem v souboru dochovaných staveb pražského židovského ghetta v městské čtvrti Josefov. Stavba je kulturní nemovitou památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek 38869/1-453 a je součástí památkové rezervace v hlavním městě Praze, která byla v roce 1992 zařazena do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Předmětem rekonstrukce probíhající pod taktovkou KONSITu byly stavební a restaurátorské práce včetně dodávky a montáže vitrín a instalace audiovizuálních prvků. Součástí obnovy byly i opravy střechy nad vestibulem, dodávka a montáž truhlářských výrobků a v neposlední řadě i provedení venkovních úprav.