PNP – Centrální depozitář Litoměřice, II. etapa výstavby

Celková stavební rekonstrukce objektu objektu spočívala ve výměně oken a dveří, obnově vnitřních povrchů, obnově klempířských, zámečnických prvků, posílení stropů depozitářů a zateplení krovu včetně posílení podlahy krovu, Potřebné části krovu byly opraveny, stejně tak stropní trámy podkroví. Dále byla obnovena střešní krytina.

Zcela nově byla realizována spojovací chodba mezi objekty. Nutná byla instalace nových rozvodů všech sítí vzhledem k novému využití (elektroinstalace, voda, kanalizace, slaboproud – EPS, EZS, struktur. kabeláž, VZT, MHZ) a dalších souvisejících prací.

Foto: Václav Wenig

PNP – Centrální depozitář Litoměřice, II. etapa výstavby

Celková stavební rekonstrukce objektu objektu spočívala ve výměně oken a dveří, obnově vnitřních povrchů, obnově klempířských, zámečnických prvků, posílení stropů depozitářů a zateplení krovu včetně posílení podlahy krovu, Potřebné části krovu byly opraveny, stejně tak stropní trámy podkroví. Dále byla obnovena střešní krytina.

Zcela nově byla realizována spojovací chodba mezi objekty. Nutná byla instalace nových rozvodů všech sítí vzhledem k novému využití (elektroinstalace, voda, kanalizace, slaboproud – EPS, EZS, struktur. kabeláž, VZT, MHZ) a dalších souvisejících prací.