Rezidence Golf Hostivař - etapy 1 - 7

Investor:

Areál Hostivař III, a.s

Realizace:

04/2006 - dosud

Rezidence Golf Hostivař je obytný komplex v bývalém areálu Plynárny Měcholupy, který nebyl využíván již od roku 1994. Developerem této výstavby v přímém sousedství golfového klubu je společnost RODOP a.s.

Stavební činnost společnosti KONSIT v lokalitě areálu probíhá již od roku 2007, kdy zde byla zahájena výstavba objektu Golf clubu tvořící zázemí golfového hřiště. Do roku 2022 bylo během 7 etap výstavby dokončeno 146 obytných domů, 3 bytové domy, 24 samostatných garáží a deflekční stěna.

V současné době dokončujeme rozšíření Golf clubu, které probíhá za plného provozu původní námi realizované budovy z roku 2006.

Rezidence Golf Hostivař - etapy 1 - 7

Investor:

Areál Hostivař III, a.s

Realizace:

04/2006 - dosud

Rezidence Golf Hostivař je obytný komplex v bývalém areálu Plynárny Měcholupy, který nebyl využíván již od roku 1994. Developerem této výstavby v přímém sousedství golfového klubu je společnost RODOP a.s.

Stavební činnost společnosti KONSIT v lokalitě areálu probíhá již od roku 2007, kdy zde byla zahájena výstavba objektu Golf clubu tvořící zázemí golfového hřiště. Do roku 2022 bylo během 7 etap výstavby dokončeno 146 obytných domů, 3 bytové domy, 24 samostatných garáží a deflekční stěna.

V současné době dokončujeme rozšíření Golf clubu, které probíhá za plného provozu původní námi realizované budovy z roku 2006.