Úpravy dispozic PARK LANE

Realizace:

08/2021 - 09/2022

Téměř rok trvající stavební práce spočívaly v rekonstrukci historického objektu, který dříve sloužil jako základní škola a v poslední době zůstával bez využití. Nový účel kopíruje ten původní, nově tak budovu využívají studenti Park Lane International School. Původní budovu navíc doplnila dvě patra nástavby. S ohledem na umístění stavby v historickém centru metropole v blízkosti Pražského hradu probíhalo vše pod důslednou supervizí památkového ústavu.

V areálu Úvoz vznikl unikátní vnitřní prostor respektující historický kontext a současně vytvářející moderní vzdělávací prostředí. Útočiště by zde mělo nalézt 160 studentů a cca 20 pedagogů. 18 nových učeben zahrnuje 4 vědecké laboratoře nebo ateliér scénického umění. Studenti budou moci využívat knihovnu umístěnou ve dvou propojených podlažích s přilehlou studovnou nebo školní družinu s terasou. Součást budovy tvoří i multifunkční prostor kavárny sloužící pro různá setkávání, workshopy či studentská představení. S ohledem na tyto účely byl instalován i požadovaný systém ozvučení.

Dvě nadzemní a jeden a půl podzemního podlaží původní budovy prošly rekonstrukcí s maximálním ohledem na svůj historický vzhled, což se odrazilo především v řešení fasád a osazení replik původních oken. Přestavbou dále prošla i půda a na místě původní terasy vyrostla dvoupodlažní nástavba s ustupujícím podlažím. Stávající svislé nosné konstrukce byly z většiny zachovány a případné dozdívky a přizdívky se prováděly z plných keramických cihel. Stejně tak se zachovaly původní stropy, které byly pouze revidovány po provedených bouracích pracích. Konstrukci nástavby terasy tvoří nosná vodorovná ocelová konstrukce zavěšená mezi štítovými stěnami přilehlých budov. Nosné zdivo je z termoizolačních cihel, vnitřní dělící příčky pak z S DK nebo z plných cihel.
Hlavní centrální schodiště bylo repasováno pomocí vložených pískovcových desek, které byly na místě dotvarovány do podoby stávající profilace schodů. Nové venkovní schodiště je železobetonové, obložené historickou keramickou dlažbou COTTO.
Původní konstrukce krovu zůstala zachována, byly vyměněny pozednice s kráčaty a vybrané vazné trámy, některé vazné trámy byly zesíleny ocelovými válcovanými profily. Nad prostorem knihovny byl z důvodu havarijního stavu demontován celý krov a nahrazen novým.

Foto: Štěpán Hon

Úpravy dispozic PARK LANE

Realizace:

08/2021 - 09/2022

Téměř rok trvající stavební práce spočívaly v rekonstrukci historického objektu, který dříve sloužil jako základní škola a v poslední době zůstával bez využití. Nový účel kopíruje ten původní, nově tak budovu využívají studenti Park Lane International School. Původní budovu navíc doplnila dvě patra nástavby. S ohledem na umístění stavby v historickém centru metropole v blízkosti Pražského hradu probíhalo vše pod důslednou supervizí památkového ústavu.

V areálu Úvoz vznikl unikátní vnitřní prostor respektující historický kontext a současně vytvářející moderní vzdělávací prostředí. Útočiště by zde mělo nalézt 160 studentů a cca 20 pedagogů. 18 nových učeben zahrnuje 4 vědecké laboratoře nebo ateliér scénického umění. Studenti budou moci využívat knihovnu umístěnou ve dvou propojených podlažích s přilehlou studovnou nebo školní družinu s terasou. Součást budovy tvoří i multifunkční prostor kavárny sloužící pro různá setkávání, workshopy či studentská představení. S ohledem na tyto účely byl instalován i požadovaný systém ozvučení.

Dvě nadzemní a jeden a půl podzemního podlaží původní budovy prošly rekonstrukcí s maximálním ohledem na svůj historický vzhled, což se odrazilo především v řešení fasád a osazení replik původních oken. Přestavbou dále prošla i půda a na místě původní terasy vyrostla dvoupodlažní nástavba s ustupujícím podlažím. Stávající svislé nosné konstrukce byly z většiny zachovány a případné dozdívky a přizdívky se prováděly z plných keramických cihel. Stejně tak se zachovaly původní stropy, které byly pouze revidovány po provedených bouracích pracích. Konstrukci nástavby terasy tvoří nosná vodorovná ocelová konstrukce zavěšená mezi štítovými stěnami přilehlých budov. Nosné zdivo je z termoizolačních cihel, vnitřní dělící příčky pak z S DK nebo z plných cihel.
Hlavní centrální schodiště bylo repasováno pomocí vložených pískovcových desek, které byly na místě dotvarovány do podoby stávající profilace schodů. Nové venkovní schodiště je železobetonové, obložené historickou keramickou dlažbou COTTO.
Původní konstrukce krovu zůstala zachována, byly vyměněny pozednice s kráčaty a vybrané vazné trámy, některé vazné trámy byly zesíleny ocelovými válcovanými profily. Nad prostorem knihovny byl z důvodu havarijního stavu demontován celý krov a nahrazen novým.

Související