Výstaviště - Křižíkovy pavilony B, C a E

Realizace:

06/2021 - 11/2022

Křižíkovy pavilony v areálu Výstaviště Praha a společně tvoří amfiteátr Křižíkovy fontány. Soubor Křižíkových pavilonů byl zrealizován před třiceti lety jako provizorní prostory pro připravovanou výstavu. Jedinou stavební úpravou prošly pavilony po povodních v roce 2002, kdy byly nahrazeny podlahy zničené třemi metry stojící vody. Z důvodu jejich havarijního stavu se uvažovalo i o jejich demolici.

Z původních pavilonů byla ponechána pouze ocelová nosná konstrukce, přívodní kabely do rozvodny, trafostanice, střechy a částečně podlahy realizované v roce 2002. Vše ostatní bylo vybouráno a realizováno nově. Hlavním požadavkem bylo dosáhnout instalací nových kosntrukcí co nejlepších tepelně technických parametrů. Pohledové plochy v interiéru byly řešeny na bázi polyuretanu v černé barvě. Vybavení sociálních zařízení bylo s ohledem na veřejný charakter prostor provedeno v nerezu.

Křižíkovy pavilony představují po rekonstrukci moderní multifunkční prostor pro variabilní potřeby různorodých nájemců.

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Alois Frühauf

Autoři: Ing. arch. Ondřej Píhrt, Ing. arch. Ondřej Laciga, Ing. Štefan Šulek, Ing. arch. Štěpán Tomš

Foto: Jiří Šebek

Výstaviště - Křižíkovy pavilony B, C a E

Realizace:

06/2021 - 11/2022

Křižíkovy pavilony v areálu Výstaviště Praha a společně tvoří amfiteátr Křižíkovy fontány. Soubor Křižíkových pavilonů byl zrealizován před třiceti lety jako provizorní prostory pro připravovanou výstavu. Jedinou stavební úpravou prošly pavilony po povodních v roce 2002, kdy byly nahrazeny podlahy zničené třemi metry stojící vody. Z důvodu jejich havarijního stavu se uvažovalo i o jejich demolici.

Z původních pavilonů byla ponechána pouze ocelová nosná konstrukce, přívodní kabely do rozvodny, trafostanice, střechy a částečně podlahy realizované v roce 2002. Vše ostatní bylo vybouráno a realizováno nově. Hlavním požadavkem bylo dosáhnout instalací nových kosntrukcí co nejlepších tepelně technických parametrů. Pohledové plochy v interiéru byly řešeny na bázi polyuretanu v černé barvě. Vybavení sociálních zařízení bylo s ohledem na veřejný charakter prostor provedeno v nerezu.

Křižíkovy pavilony představují po rekonstrukci moderní multifunkční prostor pro variabilní potřeby různorodých nájemců.

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Alois Frühauf

Autoři: Ing. arch. Ondřej Píhrt, Ing. arch. Ondřej Laciga, Ing. Štefan Šulek, Ing. arch. Štěpán Tomš

Související