NKP Klášter Plasy

Realizace:

2020/10 - 06/2023

Cílem obnovy vybraných budov bývalého opatského areálu je jejich památková rehabilitace s ohledem na příslušný architektonický styl a stáří.

Pod taktovkou KONSITu získá opět svou původní tvář budova Starého opatství i Nové prelatury. Předmětem obnovy je odstranění nevhodných novodobých zásahů, narušených konstrukcí či jednotlivých prvků a následná renovace objektů jak z exteriéru, tak interiéru.

Zásadní bourací práce probíhaly na budově Staré prelatury, kde se ubourávalo jedno podlaží hmotově disproporční nástavby. Opatství má tedy kompletně nový krov, který byl v souladu s požadavky na tradiční řešení spojů vytvořen pomocí CNC spojů. Zásadními úpravami prochází i interiér stavby, kde budou obnoveny výmalby a částečně upravena dispozice tak, aby vyhovovala účelům návštěvnického okruhu.

Nová prelatura se může pyšnit renovovanou fasádou s kamennými prvky, které se ve velké míře musely doplňovat. Citlivou rekonstrukcí prošly i interiéry, kde nalezneme množství původních prvků, které se podařilo zachránit a restaurovat.

Součástí obnovy areálu je i prostor ústředního dvora s kašnou a opěrná zeď.

Foto: Tomáš Malý

NKP Klášter Plasy

Realizace:

2020/10 - 06/2023

Cílem obnovy vybraných budov bývalého opatského areálu je jejich památková rehabilitace s ohledem na příslušný architektonický styl a stáří.

Pod taktovkou KONSITu získá opět svou původní tvář budova Starého opatství i Nové prelatury. Předmětem obnovy je odstranění nevhodných novodobých zásahů, narušených konstrukcí či jednotlivých prvků a následná renovace objektů jak z exteriéru, tak interiéru.

Zásadní bourací práce probíhaly na budově Staré prelatury, kde se ubourávalo jedno podlaží hmotově disproporční nástavby. Opatství má tedy kompletně nový krov, který byl v souladu s požadavky na tradiční řešení spojů vytvořen pomocí CNC spojů. Zásadními úpravami prochází i interiér stavby, kde budou obnoveny výmalby a částečně upravena dispozice tak, aby vyhovovala účelům návštěvnického okruhu.

Nová prelatura se může pyšnit renovovanou fasádou s kamennými prvky, které se ve velké míře musely doplňovat. Citlivou rekonstrukcí prošly i interiéry, kde nalezneme množství původních prvků, které se podařilo zachránit a restaurovat.

Součástí obnovy areálu je i prostor ústředního dvora s kašnou a opěrná zeď.

Související

Související