Myslivna zámečku Tři trubky

Realizace:

01/2022 - 08/2023

Předmětem probíhající rekonstrukce Myslivny v areálu loveckého zámečku Tři trubky v brdských lesích je obnova samotného objektu myslivny, který sousedí se zámečkem, jenž postavili v 19. století Colloredo-Mannsfeldové pro své lovecké hosty. Myslivna by výhledově měla sloužit jako ubytovací zařízení.

Zámeček získá novou fasádu, do interérů se však v tuto chvíli zasahovat nebude. Nedílnou součástí proměny souboru budov, které dlouhá léta sloužily armádním účelům, je i objekt čistírny odpadních vod. Stavební práce postupují s maximální citlivostí k původní architektuře památkově chráněných objektů.

Návštěvníkům by měly být prostory zámečku a přilehlých objektů zpřístupněny v roce 2023.

Foto: Tomáš Malý

Myslivna zámečku Tři trubky

Realizace:

01/2022 - 08/2023

Předmětem probíhající rekonstrukce Myslivny v areálu loveckého zámečku Tři trubky v brdských lesích je obnova samotného objektu myslivny, který sousedí se zámečkem, jenž postavili v 19. století Colloredo-Mannsfeldové pro své lovecké hosty. Myslivna by výhledově měla sloužit jako ubytovací zařízení.

Zámeček získá novou fasádu, do interérů se však v tuto chvíli zasahovat nebude. Nedílnou součástí proměny souboru budov, které dlouhá léta sloužily armádním účelům, je i objekt čistírny odpadních vod. Stavební práce postupují s maximální citlivostí k původní architektuře památkově chráněných objektů.

Návštěvníkům by měly být prostory zámečku a přilehlých objektů zpřístupněny v roce 2023.

Související